Djeca imaju pravo na informaciju, slobodu izražavanja mišljenja i na privatnost

Mediji djeci i mladima trebaju pružiti informacije koje su im relevantne i bitne za njihovu društvenu, duhovnu i moralnu dobrobit te, s druge strane, omogućiti djeci i mladima da putem medija izražavaju svoje mišljenje na njima primjeren način. Pri tome moraju imati na umu i pravo na privatnost