Digitalne vještine kojima trebamo podučavati djecu već od vrtića

U infografici i videu udruge Roda, napravljenima u sklopu projekta ‘Razmisli pa klikni od vrtića’, saznajte kojim bismo vještinama trebali podučiti djecu kako bi postala odgovorni digitalni građani