Ova lekcija iz nastavnih materijala ‘Medijska i informacijska pismenost – Radni listići za aktivnosti u učionici’ Francuskog nacionalnog centra za medijsku i informacijsku pismenost (CLEMI), može se provesti s djecom u dobi od 5 do 11 godina

Izvor: Medijska i informacijska pismenost – Radni listići za aktivnosti u učionici

Djeca već u ranoj dobi mogu početi istraživati tiskovine i učiti o medijima. Ako djeci pokažemo neku sliku na koju će reagirati i zatim ih pitamo što o njoj misle, potičemo ih na oblikovanje stavova i upoznajemo ih s pojmom informacije.

Sredstva za rad

Ako je moguće, domaća i strana izdanja tiskovina, naslovnice domaćih i stranih novina koje su dostupne na tržištu (npr. kiosko.net)

Ishodi učenja

  • Shvaćanje da su novine poseban oblik tiskanih medija koji sadržava informacije. Učenje kako ih se prepoznaje.
  • Naslovnica – prva stranica novina. Koje su karakteristike naslovnice.
  • Razumijevanje informacije kao univerzalnog fenomena. Prepoznavanje naslovnica hrvatskih novina.

Listanje novina u potrazi za naslovnicom

Snalaženje s novinskim formatima može biti zahtjevan zadatak za djecu. Stoga se već u vrtićkoj dobi u rad s djecom mogu uvoditi aktivnosti koje će im pomoći u razvoju čitateljskih strategija i pristupa.

Svakom djetetu podijelite novine (presavinute ili ne, okrenute na prvu ili zadnju stranicu) i zamolite ih da svoj primjerak postave tako da se vidi naslovnica. Nakon što ste im dali malo vremena da se sami snađu, provjerite kod svakog pojedinačno jesu li u tome uspjeli, a onima koji nisu dajte vizualne upute (npr. da gledaju gdje je smješten naziv novina, pogledaju kakve su slike, i slično). U sljedećem koraku pozornost im se usmjerava na različite elemente naslovnice.

Izložite 2-3 primjerka novina na ploči. Promotrite ih i opišite zajedno s djecom, a zatim popišite karakteristike koje su im zajedničke: naziv novina, datum, cijena, različite veličine slova (pitajte ih zašto se razlikuju – naslovi pisani velikim slovima privlače pozornost, dok sitno pisani tekst ide u potpis slika), jedan ili više glavnih naslova po stranici, tekst pisan u stupcima, slikovni materijali (fotografija, strip, oglas, itd.).

Objasnite im da je ta stranica, koja se nalazi na početku novina, novinska naslovnica. Napišite im to na ploči, izgovorite po slogovima. Djecu predškolske dobi zamolite neka napišu riječ NASLOVNICA i zalijepe je na naslovnicu nekih novina ili njenu kopiju. Također možete izraditi veliki plakat kao novinsku naslovnicu koja će sadržavati sve popisane elemente.

Dodatne aktivnosti

Svakome djetetu podijelite jednu novinsku naslovnicu i zamolite ih da izrežu glavu i zaglavlje (naziv novina s podacima), jedan naslov i jednu sliku. Skupite sve što su izrezali, isječke podijelite u tri skupine i zalijepite ih na tri različita plakata.

Vrednovanje

Svakome djetetu podijelite novine čije ste stranice odvojili i ispremiješali kako bi djeca među njima pronašla naslovnicu.

Rasprava na učeničkom kolegiju: koje su teme najbolje za naslovnicu

Uspoređivanje naslovnica novina iz različitih zemalja i prepoznavanje domaćih naslovnica

Za ovo su potrebne preslike naslovnica domaćih i stranih novina u formatu A3, koje će se razlikovati i vrstom pisma (kineske, japanske, ruske, grčke, iranske, itd.). Dajte im malo vremena da ih samostalno prouče, bez vaše pomoći.

Rasprava

Što gledamo? Kako znate da su to naslovnice? Navedite elemente naslovnice. Po čemu su slične? Po čemu se razlikuju? Odvojite naslovnice domaćih novina od naslovnica stranih novina. Neka djeca objasne svoj izbor. Stavite naslovnice na ploču i zamolite ih da kažu kako se zovu pojedinačne novine. Zaokružite i pročitajte na glas naziv novina. Za koje novine misle da su domaće? Izrežite nazive novina i podijelite ih u skupine prema zemlji u kojoj izlaze. Pokažite te zemlje na karti.

Čitanje

Podijelite samo one novine kojima naziv počinje sa članom “LE”, “EL” i “THE”. Zamolite djecu da ih podijele u skupine (mogu i zaokružiti član) i zalijepe ih na ploču u tri stupca, na vrhu kojih je određena državna zastava (Francuske, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva). Izrežite glavu i zaglavlje (logotip novina s podacima). Na kojima mogu prepoznati naziv dana u tjednu? Ako je moguće, nabavite izdanja stranih novina i također razdvojite pojedinačne stranice. Pomiješajte naslovnice s ostalim novinskim stranicama i zamolite djecu da ih slože u dvije skupine – na jednu stranu neka skupe sve naslovnice, a na drugu sve ostale stranice.

Dodatne aktivnosti

Upoznavanje s televizijskim vijestima ili vremenskom prognozom na materinskom jeziku.

Napisala Anne Lechaudel, koordinatorica u CLEMI-ju (područje Pariza)

Prijedlozi aktivnosti za razvoj medijske i informacijske pismenosti

Foto: Mahesh Patel from Pixabay