Kod pisanja vijesti postoji pravilo obrnute piramide, koje kaže da se sve najvažnije informacije moraju staviti na početak, dok one manje važne idu na kraj

Izvor: Stela Lechpammer, Uvod u novinarstvo – edukativni materijali za učenike osnovnih i srednjih škola o medijima i novinarstvu

Iako mnogi na prvu pisanje povezuju samo s novinama, dobro je pisanje temelj bez obzira na to bavi li se netko tiskanim, radijskim, televizijskim ili internetskim novinarstvom. Naravno, u novinama i časopisima pisana je riječ ključna, a isto je i s tekstualnim novinarskim sadržajem na portalima. No, tekstove svakodnevnom pišu i televizijski i radijski novinari.

Uzmemo li za primjer vijest, radijski je novinar mora napisati prije nego što je pročita u eteru. Iako smo već naveli kako je upravo vijest novinarska vrsta koja je najsličnija u novinama, na portalima, na televiziji te na radiju, postoje specifičnosti. Kada je riječ o radijskom novinarstvu, rečenice moraju biti oblikovane tako da budu logične i razumljive kada se čitaju, ne smiju biti preduge te je ključ u sažetosti i jasnoći izraza.

Novinarske vrste i oblici: Vijest, izvještaj, reportaža, intervju i komentar

Što se tiče televizije, Tena Perišin (2010: 88) ističe da oni koji pišu za novine ili radio često tvrde da su televizijski novinari najlošiji pisci među novinarima. Ipak, ona ističe da su najbolji televizijski novinari razvili vještinu kombiniranja slike i zvuka koji čine napisane i izgovorene rečenice, izjave ili tonski isječci te popratni ton.

Također, treba naglasiti da iako novinar mora biti nepristran, to ne znači da neće razviti stil pisanja koji je kreativan. Tekst mora biti napisan tako da ostavlja dojam na čitatelja, da privlači njegovu pozornost i budi radoznalost. Kreativnost i umijeće pisanja posebno će doći do izražaja kod opsežnijih novinarskih vrsta, poput reportaže, bez obzira na to radi li se o tisku, radiju, televiziji ili portalima.

Kod pisanja je u novinarstvu jako važan uvod, odnosno početak teksta ili priloga. Tada čitatelji, gledatelji i slušatelji odlučuju zanima li ih sadržaj te hoće li do kraja pročitati, pogledati i poslušati ponuđeni sadržaj. Kod pisanja vijesti tako postoji pravilo obrnute piramide, koje kaže da se sve najvažnije informacije moraju staviti na početak, dok one manje važne idu na kraj. Treba naglasiti da to ne vrijedi za opsežnije i kreativnije novinarske oblike kod kojih novinari pokazuju sve svoje umijeće i stil prilikom oblikovanja prvih rečenica kojima čitatelja uvode u priču.

Preuzmite edukativne materijale “Uvod u novinarstvo” i u njima pronađite vježbe za učenike u kojima trebaju napisati i/ili snimiti vijest, komentar i intervju.

Materijali za učenje o novinarstvu – kroz teoriju i praksu

Foto: Breakingpic, Pexels