Pogledajte s učenicima film #STOPcyberbullyingu Dramsko-medijske skupine OŠ Dragalić i održite radionicu u kojoj će naučiti definirati, prepoznati i reagirati na cyberbullying u svojoj okolini i među svojim vršnjacima

Izvor: Festival prava djece

Film #STOPcyberbullyingu Dramsko-medijske skupine OŠ Dragalić bio je dio programa 13. Festivala prava djece, održanog u listopadu i studenom 2021. Dječji žiri Festivala proglasio ga je filmom koji najbolje opisuje stanje djece i mladih u Hrvatskoj danas i teme koje ih muče.

#STOPcyberbullyingu: film o utjecaju online nasilja na djecu

Uz njega njega je napravljena i nastavna priprema pod naslovom Oprezan let u cyber svijet – Društvene mreže, namijenjena prvenstveno radu s osnovnošklcima. Na temelju ove pripreme, koju vam u cijelosti prenosimo, nastavnici mogu za svoje učenike održati radionicu o cyberbullyingu.

Cilj: Učenici će znati definirati, prepoznati i reagirati na cyberbullying u njihovoj okolini i među njihovim vršnjacima

Ishodi – Učenik/ca će:

 • prepoznati dobre i loše strane korištenja društvenih mreža
 • osvijestiti posljedice nasilja putem društvenih mreža
 • nabrojati načine prevencije virtualnog nasilja
 • suprotstaviti se pojavi cyberbullying-a
 • razvijati kreativnost kroz osmišljavanje razredne/školske kampanje

Korelacije: MPT Osobni i socijalni razvoj, MPT Zdravlje, MPT Građanski odgoj i obrazovanje, MPT IKT, Sat razrednika, Hrvatski jezik, Likovna kultura

Preporučeni razredi: 4. – 8. razred osnovne škole

Trajanje: Jedan školski sat (40′ ), no moguće je aktivnost prezentirati i kao školski projekt pa proširenu verziju staviti kao zadatak većem broju razreda u školi.

Potrebni materijali: Zvučnici, računalo, flomasteri/bojice, A4 papiri, flipchart papiri

Preporuke: Preporučujemo posjetiti mrežnu stranicu medijskapismenost.hr na kojoj se nalazi niz primjera radionica i nastavnog materijala vezanog uz temu cyberbullyinga.

Obrazovni materijali za preuzimanje

Napomene: Nastavna priprema adaptirana je iz publikacije “Pokreni promjenu” Foruma za slobodu odgoja koja je dostupna na poveznici: https://fso.hr/fso-publikacije/zbirka-radionica-pokreni-promjenu-40-ideja-za-rad-s-djecom-i-mladima-u-podrucju-razlicitosti/

Tijek aktivnosti

Uvodna aktivnost (10 minuta): Postavite učenicima pitanje znaju li što je cyberbullying. Potaknite ih da prevedu ovaj pojam na hrvatski jezik (cyber – mrežno, računalno; bullying – zastrašivanje, maltretiranje). Pokrenite oluju ideja, a ako im je pojam nepoznat, upoznajte ih s njegovim značenjem koristeći se niže navedenim pojašnjenjima.

Cyberbullying može podrazumijevati sljedeće:

 • poruke neprimjerenoga sadržaja
 • pisanje komentara ili objavljivanje slika uvredljivoga sadržaja
 • imitiranje drugih na internetu
 • isključivanje drugih na internetu
 • označavanje drugih na neprikladnim slikama na društvenim mrežama
 • neprikladne diskusije.

Karakteristike kojima se cyberbullying razlikuje od nasilja licem u lice:

 • nasilnik može imati osjećaj da je anoniman
 • može se događati u svakome trenutku i teško ga je izbjeći
 • može doprijeti do velikoga broja osoba – sadržaj koji podijelite s grupama ili ga postaviti na javne forume može postati trajan.

Prikažite učenicima kratki film “#STOPcyberbullyingu” (dostupan na https://www.youtube.com/watch?v=DnVeP2wpnQw).

Nakon pogledanog filma podijelite učenike u 5 grupa. Svaka će grupa imati 15 minuta za isti zadatak – navesti dobre i loše strane društvenih mreža. Cilj ovog zadatka je da učenici uoče kako društvene mreže mogu biti zabavne, ali i vrlo opasne. Dok učenici rade u grupama, potaknite ih na razmišljanje te ih, ako je potrebno, usmjerite na prisjećanje što više konkretnih primjera za dobre, odnosno loše strane društvenih mreža. Zamolite glasnogovornike grupe da iznesu zaključke grupe. Rezimirajte zaključke učenika.

Sljedeći zadatak (15 minuta) je raspraviti o poimanju nasilja na društvenim mrežama. Ovaj je zadatak vrlo važan jer djeca često ne znaju da jesu ili da mogu postati žrtve virtualnog nasilja. Zadatak ovisi o primjerima koje su učenici naveli u ranijoj vježbi, stoga je tada vrlo važno usmjeriti učenike na navođenje primjera nasilja, neprimjerenog ponašanja i ostalih opasnosti korištenja društvenih mreža.

Je li to šala ili zlostavljanje? Odgovori na pitanja o cyberbullyingu

Sljedeća pitanja, koja možete prilagoditi odgovorima učenika iz ranije vježbe, mogu vam pomoći u diskusiji:

 • Sada kada smo čuli dobre i loše strane društvenih mreža, jesu li neke povezane s nasilnim ponašanjem?
 • Navedite oblike nasilja putem društvenih mreža!
 • Znate li nekoga tko je bio žrtva nasilja putem društvenih mreža?

Kao završnu aktivnost ponovno podijelite učenike u iste grupe (5 grupa) i recite im da svaka grupa osmisli školsku promotivnu kampanju protiv nasilja na internetu. Ovaj zadatak može se osmisliti kao projektni zadatak. Važno je da svaka grupa osmisli jedan slogan kojim će upozoriti vršnjake na opasnost nasilja na internetu. Učenici vjerojatno neće stići zadatak odraditi do kraja sata pa ih potaknite da rad u grupama nastave do sljedećeg sata (predmetnog) ili Sata razrednika. Potaknite ih da rade tijekom odmora ili prije/nakon škole. Od svih ponuđenih ideja odaberite najbolju te je promovirajte na razini škole. Potaknite i učenike drugih razreda da se uključe u ovu kampanju pa možete izabrati i najbolju kampanju na razini škole.

Izvori: Munivrana, A., D. Morić, E. Pijaca Plavšić, M. Bajkuša, M. Rastović i V. Kožić. (2017.) Zbirka radionica “Pokreni promjenu”: 40 ideja za rad s djecom i mladima u području različitosti. Zagreb: Forum za slobodu odgoja. Dostupno na poveznici: https://fso.hr/fso-publikacije/zbirka-radionica-pokreni-promjenu-40-ideja-za-rad-s-djecom-i-mladima-u-podrucju-razlicitosti/

Nastavna priprema: Zoomorni u virtualnoj školi – Online nastava