Nastavna priprema: Zoomorni u virtualnoj školi – Online nastava

Posvetite jedan školski sat raspravi o pozitivnim i negativnim stranama online nastave. Donosimo vam nastavnu pripremu s 13. Festivala prava djece uz film “Virtualna škola – iza kamere” učenika OŠ “August Cesarec” Ivankovo