Prikažite učenicima film #STOPDigitalZombies Dramsko-medijske skupine OŠ Dragalić i na temelju nastavne pripreme razvijene u sklopu Festivala prava djece održite radionicu o prednostima i nedostacima korištenja suvremenih tehnologija

Izvor: Festival prava djece

Dio programa namijenjenog osnovnim školama na 14. Festivalu prava djece, održanom 2022., bio je i film o digitalnoj ovisnosti #STOPDigitalZombies koji su snimili učenica Magdalena Šupica i učenici Gabrijel Šupica i Andreas Muka iz DraMeDra – Dramsko-medijske skupina Osnovne škole Dragalić, koju vodi učiteljica Ivana Pivac Tadić.

Više od 34 tisuće učenika na 14. Festivalu prava djece

Ovaj film slobodnog stila napravljen je iz dva dijela: prvi dio prikazuje ovisnost o ekranima i situacije u kojima se nalaze djeca koja ne mogu bez mobitela, a drugi dio prikazuje raznolike situacije koje se odvijaju kada učenici nemaju mobitel pri ruci.

Uz film je u sklopu Festivala prava djece objavljena i nastavna priprema za sat o prednostima i nedostatcima korištenja suvremenih tehnologija, koju vam u nastavku u cijelosti prenosimo:

MOBI – ZOMBI (tema: SUVREMENE TEHNOLOGIJE)

Cilj: Prepoznati prednosti/nedostatke korištenja mobilnih uređaja i suvremene tehnologije, pronaći “zlatnu sredinu” u korištenju suvremene tehnologije, prepoznati dobrobiti trenutaka kada smo potpuno prisutni, bez mobilnih distrakcija, te uživamo u svemu što donosi “život uživo”.

Ishodi – Učenik/ca:

  • prepoznaje prednosti suvremene tehnologije, kao i nedostatke
  • prepoznaje vlastitu (ne)ovisnost o mobilnom uređaju
  • ukazuje na važnost “života uživo”.

Korelacije: Hrvatski jezik, Informatika, Sat razrednika/ce, Likovna kultura, MPT Osobni i socijalni razvoj, MPT Zdravlje, MPT IKT

Preporučeni razredi: 5. – 8. razred osnovne škole

Trajanje: Jedan školski sat (45′).

Potrebni materijali: Zvučnici, računalo, flipchart papir, flomasteri ili markeri

Preporuke: Preporučujemo daljnji rad na temi društvenih mreža i njihovih utjecaja na mentalno zdravlje, a dodatne korisne informacije možete potražiti na poveznici https://www.medijskapismenost.hr/stete-li-drustvene-mreze-mentalnom-zdravljutinejdzera/.

Napomene: Ovaj film aludira na sličnost zombija i ljudi koje mobilni ekrani potpuno obuzmu pa ne doživljavaju svijet oko sebe. Usmjeravajte učenike/ce pitanjima o toj sličnosti i nastojte da razgovor ne ode u smjeru koji bi za mnoge učenike/ce i vas mogao postati uznemirujući s obzirom na prikaz zombija u raznim umjetničkim žanrovima.

Tijek aktivnosti

Aktivnost započnite kratkom raspravom. Pitajte učenike/ce što misle tko ili što su zombiji i vjeruju li da postoje. Usmjeravajte raspravu sljedećim ili sličnim pitanjima: Mislite li da postoje zombiji oko nas? Što se misli kad se kaže da netko izgleda ili hoda poput zombija?

Zatim prikažite učenicima/ama film #STOPDigitalZombies: https://www.youtube.com/watch?v=X0BX3PHRu6Q&t=1s

Po završetku filma zamolite učenike da ustanu i u tišini šetaju razredom. Neka obrate pažnju na druge učenike, stolice i klupe, pod i ormariće, zidove i uređenje prostora, pogled kroz prozor, zvukove oko sebe… i vrate se na mjesto.

Potom započnite kratku raspravu o filmu pitanjima: Kako vam se svidio film? U kojoj skupini ste se prepoznali? Zašto?

Napravite usporedbu s provedenom aktivnošću: kad ljudi gledaju u mobitele često ne primjećuju svijet oko sebe. Upitajte ih jesu li tijekom ove aktivnosti, kad su proučavali učionicu i učenike bez mobitela kao distrakcije, primijetili nešto novo (možda nečija nova frizura ili zanimljiv plakat na zidu). Podijelite s učenicima što ste vi “novo” primijetili, a onda i koliko vi vremena provodite “na mobitelu” i što najčešće radite.

Razgovarajte s učenicima/ama o sadržajima koje gledaju na mobitelu, koje društvene mreže koriste, što je to što ih privlači i što je to što “online” svijet čini zanimljivi(ji)m.

Pažljivo slušajte njihove odgovore te usmjeravajte raspravu temeljem onoga što čujete. Neka od ostalih pitanja mogu biti: Kako se osjećate kad “morate” ugasiti mobitel? Imate li zabranu korištenja mobitela? Koja je razlika razgovara uživo i preko mobitela? Znate li nekog tko provodi previše vremena na mobitelu? I što za vas znači “previše”?

Simptomi i posljedice ovisnosti o internetu

Pratite njihove odgovore i neke od njih zapišite na ploču. Svrha rasprave nije nužno doći do nekog odgovora ili zaključka već je važno učenike potaknuti na dijeljenje mišljenja i objašnjavanje svojih stavova, kao i na uvažavanje tuđih.

Nakon toga podijelite učenike u dvije skupine, svaka ima 15 minuta za izvršenje zadatka. Jedna grupa će imati za zadatak nabrojati pozitivne strane korištenja mobitela kao i korisne aktivnosti koje im mobitel omogućava. Drugoj skupini je zadatak nabrojati opasnosti prekomjernog korištenja mobitela.

Rad u prvoj skupini možete potaknuti osvještavanjem korisnih stvari kao npr. brz pristup informacijama, osjećaj sigurnosti i odgovornosti, pristup obrazovnim aplikacijama i sl.

Rad druge skupine možete potaknuti pitanjima: Smatrate li da je mobitelu mjesto u školi? Može li se postati ovisan o mobitelu? Može li prevelika upotreba mobitela dovesti do tjelesnih i/ili emocionalnih problema?

Možete učenike/ce podsjetiti i na pozitivnosti i negativnosti suvremene tehnologije koje su osvijestili tijekom trajanja pandemije i nastave na daljinu.

Pandemija i mediji: Problemi djece i mladih u virtualnom okruženju

Odgovore mogu pisati na flipchart papiru, a po završetku neka svaka skupina ostatku razreda prezentira što su radili i do kojih zaključaka su došli. Za kraj, kažite učenicima da pokušaju rezimirati dobre i loše strane korištenja mobitela te da pronađu “zlatnu sredinu”.

Za kraj, možete dati i svoj osvrt na ovu temu. U nastavku donosimo nekoliko završnih misli za inspiraciju:

Iako su vama mobiteli normalna stvar, oni su relativno nova tehnologija. I dok su nam s jedne strane izuzetno koristi, s druge još uvijek ne znamo koje su posljedice prekomjernog korištenja i lako mogu dovesti do otuđivanja. Iako ih svi trebamo, ipak je potrebno pronaći zdravu mjeru u korištenju mobitela, kao i druge tehnologije. Još uvijek (na sreću!) nije napravljena tehnologija koja bi zamijenila druženje, igranje, razgovore i koja bi online svijet učinila zanimljivijim od života uživo.

Prijedlog za nastavak aktivnosti: Potaknite svoje učenike/ce da za sljedeći sat istraže (bez korištenja interneta – kroz razgovor s roditeljima, susjedima, rođacima, starijom braćom i sestrama,…) kako je izgledao “život prije mobitela” – kako su se njihovi vršnjaci igrali, dogovarali, razgovarali na telefon, slušali glazbu, fotografirali, gdje su pronalazili informacije.

Izvori: Munivrana A., Perak J. (2021.) “Protresi! zbirka nastavnih priprema za razvoj emocionalne otpornosti i suočavanja s krizom“, Zagreb, Ured UNICEF-a za Hrvatsku

Održite radionicu za učenike i podržite njihovo mentalno zdravlje