Traže se inovativne strategije za informiranje građana svih dobnih skupina o dezinformacijama i za promicanje odgovornog korištenja komunikacijskih kanala i društvenih mreža. Ukupni iznos za sufinanciranje projekata medijske pismenosti je 500 000 eura, a rok za prijavu je 30. rujna 2020.

Prevela i pripremila: Ana Dokler

Europska komisija objavila je 22. lipnja ovogodišnji Poziv za financiranje pripremnih akcija za provođenje programa Medijska pismenost za sve.

Opći ciljevi ovog poziva su: a) povećati razinu medijske pismenosti u Europi; b) procijeniti skalabilnost i održivost aktivnosti razvijenih prethodnim pozivima pripremne akcije Medijska pismenost za sve te njihovu prilagodljivost preko jezičnih, državnih ili kulturnih granica; i c) nastaviti s daljnjim metodološkim inovacijama i suradnjom među zajednicama koje se bave medijskom pismenošću unutar Europske unije.

Zaključci Vijeća Europske unije o medijskoj pismenosti

Stručnjaci za medijsku pismenost trebali bi razviti inovativne strategije informiranja građana o problemima koji proizlaze iz dezinformacija i promicati odgovorno korištenje komunikacijskih kanala koje nude društvene mreže. Kako bi se postigao ovaj cilj, EU potiče učinkovitu suradnju između obrazovnih institucija, organizacija civilnog društva, medija, neovisnih provjeravatelja činjenica, organizacija koje se bave medijskom pismenošću i internetskih platformi kako bi se osigurali obrazovni i nastavni materijali nastavnicima u školama i edukatorima u izvanškolskim okvirima, slijedeći pristup “osposobljavanja trenera”.

Ishod ove suradnje trebao bi biti da se građani svih dobnih skupina mogu bolje upoznati s internetskim svijetom, steći bolju percepciju pouzdanosti informacija na internetu, naučiti koristiti alate za borbu s dezinformacijama i usvojiti odgovorno ponašanje na internetu kojim se ne nanosi šteta ostalim korisnicima i društvu.

Medijska pismenost u europskom Akcijskom planu protiv dezinformacija

Prijavitelji projekata se potiču da iskoriste konkretne rezultate prethodnih projekata financiranih kroz ovu pripremnu akciju i identificiraju mogućnosti za proširene, održive i prekogranične projekte, s potencijalom za povećanje utjecaja na ciljne skupine. Predloženi projekti trebaju dokazati svoju sposobnost izvlačenja pouka iz postojećih najboljih praksi, povećavajući njihov prekogranični doseg. Cilj je potaknuti projekte široke geografske pokrivenosti, s posebnim naglaskom na demografske segmente stanovništva i/ili na zemljopisno ili društveno okruženje s nižim stupnjem medijske pismenosti.

Rok za predaju prijava je 30. rujna 2020. Prijavljeni projekti trebali bi krenuti s provedbom najkasnije u ožujku 2021., a preporučeno maksimalno trajanje je 12 mjeseci.

Ukupni iznos namijenjen sufinanciranju projekata u okviru ovog poziva je 500 000 eura. Ovisno o kvaliteti ponuda, Europska komisija očekuje da će sufinancirati 2 do 5 projekata, s tim da je sufinanciranje ograničeno na najviše 60% ukupnih troškova.

Svoje projekte mogu prijaviti neprofitne organizacije (private ili javne), tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna ili lokalna), međunarodne organizacije, Sveučilišta, obrazovne ustanove, istraživački centri i subjekti koji ostvaruju dobit, npr. medijske organizacije. Prijedlozi konzorcija pravnih osoba iz više od 3 različite države članice imat će prioritet u postupku odabira, jer je cilj ove pripremne akcije podržati održivu prekograničnu suradnju i akcije.

Poziv i sve obrasce potrebne za prijavu možete preuzeti na stranici Europske komisije

‘Medijska pismenost traži suradnju i dugoročna ulaganja’

Foto: Gerd Altmann from Pixabay