Za sufinanciranje projekata medijske pismenosti u 2022. Agencija za elektroničke medije osigurala je ukupno 400 tisuća kuna. Na javni poziv mogu se prijaviti fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe, a rok za podnošenje prijava je 10. siječnja

Pripremila: Ana Dokler

Vijeće za elektroničke medije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti temeljem odluke donesene na sjednici 2. prosinca 2021.

Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti građana, razvoj edukacijskih materijala i programa na raznovrsnim platformama te osvješćivanje javnosti o važnosti medijske pismenosti.

Za to je u proračunu Agencije za elektroničke medije za 2022. osigurano 400 tisuća kuna, a najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt iznosi 35 tisuća kuna u jednoj godini, a najmanji iznos 5 tisuća kuna.

Prijaviti se mogu svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje u 2022. imaju planiran projekt, pripremu i izradu edukacijskih materijala, manifestaciju, seminar, radionicu, konferenciju, predavanje ili istraživanje na temu medijske pismenosti. Projekti trebaju biti finalizirani najkasnije do 31. 12. 2022. i trebaju biti prilagođeni na način da se u slučaju potrebe mogu održati i putem interneta ili biti objavljeni u digitalnom obliku.

Pri ocjenjivanju podnesenih prijava vrednovat će se sljedeći kriteriji:

  • tema i sadržaj prijave, povezanost s konceptom medijske pismenosti – prepoznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe i razumijevanje aktualnih trendova i društvenih potreba
  • ciljevi – jasno iskazani u samom projektu
  • povezanost planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima
  • iskoristivost projekta za edukaciju kroz obrazovni sustav i programe cjeloživotnog obrazovanja
  • ciljane skupine i dalekosežnost – odabir ciljne skupine građana i način njihovog dohvaćanja i širenje dosega; neposredan rad s građanima
  • stručnost– korištenje  stručnih i znanstvenih resursa  (organizacije, ljudski resursi) i
  • suradnja i umreženost – suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim dionicima.

Rok za podnošenje prijava je 10. siječnja 2022.

Javni poziv, upute za prijavitelje i svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijave preuzmite na internetskim stranicama Agencije za elektroničke medije – aem.hr.

Zaključci Vijeća Europske unije o medijskoj pismenosti

Foto: Marvin Meyer on Unsplash