Uz vježbe iz edukativne brošure ‘Veliki podaci i podatkovna ekonomija’ s učenicima istražite i definirajte pojam velikih podataka te raspravite o prednostima, odnosno potencijalnim rizicima koji iz njih proizlaze

Izvor: Veliki podaci i podatkovna ekonomija – brošura s aktivnostima za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole i srednjoškolce

Big data, odnosno veliki podaci odnose se na velike količine informacija koje su stvorili ljudi ili ih generiraju uređaji (poput GPS signala, zapisa o kupovini, satelitske slike, itd.). Big data je tehnologija koja služi za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka. Od tuda i ime, koje na hrvatski prevodimo kao veliki podaci. Prikupljanje i skladištenje velikih količina raznovrsnih podataka nije ono što čini tehnologiju velikih podataka, već mogućnost obrade i analiza prikupljenih podataka za daljnju upotrebu u različite svrhe. Bez mogućnosti analize i potrebnih računalnih programa bila bi to samo gomila prikupljenih podataka”, objašnjeno je u edukativnoj brošuri “Veliki podaci i podatkovna ekonomija“, koju su u sklopu Dana medijske pismenosti 2021. objavili Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Riječ je o prilagođenom prijevodu dijela edukativnog materijala o digitalnoj medijskoj pismenosti “Connected” irske inicijative Webwise.

Edukativna brošura ‘Veliki podaci i podatkovna ekonomija’

Brošura sadrži prijedloge četiri aktivnosti, koje se nadovezuju jedna na drugu i kroz koje učenici sve dublje ulaze u temu velikih podataka, kao i osobnih podataka i načina na koje ih internetske kompanije koriste. Svakoj aktivnosti može se posvetiti cijeli školski sat, ali nastavnici mogu i sami, u skladu s vremenom koje imaju na raspolaganju, odabrati samo neke korake iz svake aktivnosti i tako koncipirati sadržaj svoga nastavnog sata.

Ovdje vam prenosimo opis 1. aktivnosti pod naslovom ‘Što su veliki podaci?’:

Korak 1.

Započnite s pripremnom vježbom kako biste pobudili interes učenika i pomogli im povezati stvari s onime što već znaju. Podijelite učenicima radni listić za pripremnu vježbu i pročitajte ga naglas ili zatražite od učenika da pročitaju svaku od izjava i zatim zapišu smatraju li izjave točnima ili netočnima.

Učenici mogu raditi u paru ili po dva para radi usporedbe odgovora. Podsjetite učenike da naglasak nije na točnosti ili netočnosti odgovora, već na dijeljenju onoga što znaju i njihovim pretpostavkama. Zaključite ovaj korak raspravom o tome što bi po njima mogli biti veliki podaci.

Korak 2.

Pogledajte s učenicima prvih 6.15 minuta HRT-ove emisije Treći element posvećene temi velikih podataka – uvod u emisiju i prvi prilog.

Mogli biste učenicima kao domaću zadaću dati da pogledaju prilog, ili cijelu emisiju kod kuće, a zatim o tome otvoriti raspravu na satu.

Korak 3.

Porazgovarajte s učenicima o tome kako se velik dio našeg života događa na internetu, gdje se generiraju i razmjenjuju goleme količine podataka (primjerice gledanje videa, slušanje glazbe, čavrljanje s prijateljima, objavljivanje sadržaja, kupovina, dobivanje uputa itd.).

Pojam veliki podaci odnosi se na velike količine informacija (koje generiraju ljudi ili uređaji, poput GPS signala, evidencije o kupovini, satelitskih snimaka, senzora koji prikupljaju informacije o klimi itd.) za čiju su obradu potrebni računalni programi koji ih pretvaraju u manje skupine podataka koje možemo lakše razumijeti.

Korak 4.

Vratite se na pripremnu vježbu i neka učenici preispitaju svoje odgovore i provjerite slažu li se još uvijek sa svojim izjavama, drže li ih i dalje točnima ili su se predomislili nakon što su čuli više informacija i pogledali prilog (ili cijelu emisiju).

Korak 5.

Pitajte učenike što su po njihovu mišljenju prednosti odnosno potencijalni rizici koji proizlaze iz velikih podataka. Na primjer, prednosti mogu biti bolja korisnička podrška, poboljšane usluge, bolje inovacije, a nedostaci to što rezultati ponekad mogu biti zavaravajući, kao i rizici povezani sa sigurnošću osobnih podataka i privatnošću. Objasnite im da živimo u doba velikih podataka u kojem posebnu vrijednost imaju osobni podaci, uključujući njihove aktivnosti na društvenim mrežama i pretraživanje interneta, što znači da ljudi danas nisu samo potrošači, već i da su ujedno i sam proizvod.

Preuzmite edukativnu brošuru ‘Veliki podaci i podatkovna ekonomija’

Big data: Što su veliki podaci?

Foto: Pexles