Kako biste djecu u vrtiću osvijestili o utjecaju oglasa i potaknuli ih na kritički odnos prema njima, možete provesti aktivnost u kojoj djeca osmišljavaju i crtaju, odnosno snimaju svoj oglas za neko voće ili povrće

Izvor: Jelena Alpeza, Radionica: Oglasi – radionički materijali za dječje vrtiće za djecu od 6 do 7 godina

Istraživanja pokazuju da djeca rane i predškolske dobi sve više vremena provode gledajući animirane filmove ili igrajući računalne igrice (UNICEF, 2015.). Stručnjaci za oglašavanje i tržišno komuniciranje to vješto koriste za oglašavanje proizvoda primamljivih djeci.

Djeca i oglašavanje: što se smije, a što ne?

Oglasi su dostupni, često privlačni, uvjerljivi i zabavni (Miliša, Tolić, Vertovšek, 2010). Djeca nemaju dovoljno razvijeno kritičko mišljenje, nedovoljno razumiju sadržaj oglasa i njihov cilj. U oglasima se često koriste simpatični likovi, junaci iz animiranih filmova, lako pamtljive pjesmice ili općenito zanimljiv sadržaj kako bi ga dijete što lakše zapamtilo i utjecalo na roditelje.

Koristeći dječje neiskustvo, stručnjaci za oglašavanje pokušavaju utjecati na potrošačke navike roditelja i djece. Jedan od profesionalnih časopisa namijenjenih stručnjacima u oglašavanju osobitu je pozornost posvetio manipulaciji djecom preko oglasa te navodi:

“Moguće je oblikovati nečiju ličnost tako da poželi vaše proizvode! U američkim školama ima gotovo 23 milijuna djevojčica i dječaka. Ta djeca jedu određenu hranu, oblače neke odjevne predmete, rabe sapun. Oni su danas potrošači, sutra će biti kupci; oni su široko tržište za vaše proizvode. ‘Zarazite’ tu djecu svojim proizvodima, i ona će nagovarati svoje roditelje da ih kupe.” (Zloković, 2007.)

Razumijevanje medijskih sadržaja kreiranih za najmlađe korisnike i ponuđenih najmlađim korisnicima ovisi o dobi djece. Istraživanje psihologinje Wendy L. Josephson (1995.) ukazuje na to da djeca u dobi od tri godine do pet godina počinju prepoznavati žanrove, ali ne i promjenu žanra − primjerice pojavu oglasa za trajanja animiranog filma. Djeca ove dobi nisu u mogućnosti razlikovati stvarne sadržaje od fiktivnih sadržaja. Za razliku od njih, djeca od šest do osam godina bolje razumiju i razlikuju stvarne sadržaje od fiktivnih sadržaja i osjetljivija su na utjecaje medijskih sadržaja, traže uzore među televizijskim likovima (1995.).

Oglasi za proizvode namijenjene djeci pojavljuju se prije i tijekom animiranih filmova ili drugih medijskih sadržaja koje djeca prate. Brojna istraživanja pokazuju da i kratkotrajna izlaganja televizijskim oglasima mogu utjecati na djecu (Borzekowski, Robinsonn, 2001).

Video lekcija: Oglasi oko nas

Ponuda odabranih medijskih i digitalnih aktivnosti i iskustvenog učenja kroz igru utjecala bi i na razvoj medijskih kompetencija kod djece rane i predškolske dobi. Time bi se djeci omogućilo bolje razumijevanje medijskih sadržaja te kreativna i interaktivna upotrebu medijskih sredstava (Tolić, 2009).

Neka djeca naprave svoj oglas!

Radionički materijali za dječje vrtiće “Radionica: Oglasi” sadrže opise tri aktivnosti za predškolce, koje će im omogućiti bolje razumijevanje i kritičko promišljanje o sadržajima i porukama posredovanima putem različitih medija te usvajanje novih znanja o oglasima.

Jedna od aktivnosti je kreiranje vlastitog oglasa za neko voće ili povrće:

Voditelj će ponuditi mogućnost izrade oglasa u dva različita medija (tradicionalnom i digitalnom) te dati precizne upute o predviđenim zadacima.

Djeca odabiru skupinu prema vlastitom interesu i u svakom trenutku mogu odustati od izvedbe, a voditelj će im ponuditi jednostavniju aktivnost. Važno je da voditelj ponudi što jednostavnije zadatke, na primjer izradu oglasa za neko voće. Za provedbu radionice voditelj treba osigurati proizvode bolje, odnosno lošije kvalitete kako bi se djeca uvjerila u moguću vjerodostojnost ili nevjerodostojnost oglasnih poruka.

Voditelj će unaprijed pripremiti kutiju sa slikovnim karticama proizvoda za izradu oglasa (na primjer jabuke, mrkve, naranče…). Prije pristupanja samoj izvedbi djeci će najaviti daljnji rad u dvije skupine. Sudjelovanje u zadacima zahtijeva timski rad, dogovaranje, planiranje i prezentaciju.

Zadatak prve skupine bit će nacrtati oglasni materijal za proizvod odabran izvlačenjem. Zadatak će ostati neotkriven drugoj skupini.

Djeca druge skupine nakon izvlačenja će imati zadatak osmisliti televizijski oglas za zadani proizvod, koji će odigrati uz snimanje. Na raspolaganju će imati fotoaparat, mobilni uređaj ili tablet. Voditelj će djeci objasniti kako se njima rukuje, a u slučaju nedovoljnog razumijevanja korištenja digitalnih uređaja, pomagati će im pri snimanju.

Nakon isteka zadanog vremena svaka će skupina prezentirati svoj oglasni materijal. Djeca iz obje skupine moći će se uvjeriti u stvarnu kvalitetu oglašavanog proizvoda. Ova aktivnost završava izjašnjavanjem djece o zadovoljstvu zadacima, prezentacijom i kvalitetom ponuđenih proizvoda. Voditelj će potaknuti raspravu o vjerodostojnosti svih oglasnih sadržaja te navoditi djecu na kritičko promišljanje.

Preuzmite radioničke materijale ‘Radionica: Oglasi’

Materijali za radionice o oglasima – za dječje vrtiće

Foto: Debbie Courson Smith from Pixabay