Digitalna platforma CRISS učenicima će omogućiti jačanje digitalnih kompetencija preko sadržaja u različitim predmetima, a nastavnicima praćenje razvoja učeničkih kompetencija

Izvor: CARNET

U sklopu europskog programa za istraživanje i inovacije OBZOR 2020, pokrenut je projekt CRISS koji za svrhu ima testirati platformu koja će omogućiti stjecanje i vrednovanje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama diljem Europe. Cilj je projekta uključiti 490 europskih obrazovnih ustanova koje će obuhvatiti 25 400 učenika i 2 290 nastavnika tijekom školske godine 2018./2019.

U sklopu projekta sudjeluje 15 međunarodnih partnera, vodećih u područjima novih tehnologija, digitalnih kompetencija, obrazovnih inovacija, učenja i poučavanja iz Europske unije. Hrvatski partneri na projektu su Fakultet organizacije i informatike, koji ima ključnu ulogu u pripremi i provedbi projekta te Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET).

Posredstvom Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNET-a) u projekt će se uključiti i hrvatski učenici i nastavnici. Nastavnici će moći primjenjivati platformu CRISS u nastavnim aktivnostima različitih predmeta pri čemu će se razvijati i vrednovati digitalne kompetencije.

Digitalne kompetencije

Digitalne su kompetencije jedna od osam ključnih kompetencija koje mlade osobe trebaju savladati prije završetka obveznog obrazovanja kako bi im bio omogućen uspješan ulazak u svijet odraslih i nastavak cjeloživotnog obrazovanja, što je regulirano na europskoj razini okvirom za razvoj i razumijevanje digitalnih kompetencija u Europi (DIGCOMP), odnosno nedavno obnovljenim Okvirom digitalnih kompetencija za građane (DigComp 2.1).

Digitalne vještine kojima trebamo podučavati djecu već od vrtića

Digitalne kompetencije obuhvaćaju pet područja koje se odnose na obradu informacija, komunikaciju i online suradnju, stvaranje digitalnog sadržaja, sigurnost i rješavanje problema. Učenici će u sklopu projekta proći kroz svih pet područja da bi certificirali svoje digitalne kompetencije.

  1. Područje obrade informacija odnosi se na pronalaženje, organizaciju i kritičko promišljanje digitalnih podataka, informacija i sadržaja.
  2. Područje komunikacije i kolaboracije odnosi se na mogućnosti interakcije, komunikacije i suradnje koristeći digitalne tehnologije i alate. Unutar navedenog područja nalazi se netiquette (naziv je novotvorenica nastala od engleskih riječi net (mreža) i etiquette (bonton)), tzv. pravila ponašanja na mreži kojima se želi osvijestiti i potaknuti korisnike digitalnih online tehnologija na prikladno ponašanje i ophođenje s drugim osobama.
  3. Sljedeća se kompetencija odnosi na stvaranje digitalnog sadržaja te obuhvaća stvaranje i uređivanje postojećih sadržaja te poboljšanje i integraciju informacija i sadržaja u postojeće baze znanja s posebnim naglaskom na razumijevanje korištenja autorskih prava i licenci.
  4. Područje sigurnosti bavi se načinima zaštite uređaja, sadržaja, osobnih podataka, fizičkog i psihičkog zdravlja te privatnošću u digitalnom okruženju i osvještavanjem utjecaja digitalnih tehnologija na socijalnu inkluziju.
  5. Posljednje područje bavi se rješavanjem problema u svrhu razvijanja sposobnosti identificiranja potreba i problema te njihovog razrješenja u digitalnom okruženju i kreativnim i inovativnim načinima uporabe digitalnih alata.

Prednosti projekta za učenike, nastavnike i škole

Upravo će CRISS platforma omogućiti učenicima priliku da svakodnevno usavršavaju i jačaju digitalne kompetencije kroz nastavne sadržaje u sklopu širokog dijapazona obveznih predmeta dok će nastavnicima biti omogućeno praćenje napretka svojih učenika u stvarnom vremenu i usavršavanje kompetencija vrednovanja zahtijevanih digitalnih ishoda programa. Osim toga, nastavnici će kroz projekt steći potrebna znanja i vještine putem kojih će naučiti kako integrirati digitalne kompetencije u svakodnevni nastavni proces kroz vlastiti predmet.

Koja je uloga učitelja danas, kad su sve informacije dostupne na internetu?

Kroz projekt će se nastojati riješiti problem neujednačenosti digitalnih kompetencija učenika razvojem digitalne platforme koja će omogućiti implementaciju metodološkog okvira za certifikaciju digitalnih kompetencija na razini Europske unije. Na koncu, škole će se imati prilike naći na karti razvijenih digitalnih škola u Hrvatskoj i Europi stjecanjem inovativnih rješenja za učenje i podučavanje s naprednim pedagoškim pristupima i tehnologijom i podrškom koju će omogućiti platforma projekta. Sve škole koje se odluče na sudjelovanje u projektu bit će pioniri u korištenju platforme na razini Europe što će im omogućiti jedinstveni pogled na inovativnu platformu za stjecanje, vrednovanje i evaluaciju digitalnih kompetencija učenika.

Inovativnost CRISSove digitalne platforme

Inovativnost metodologije poučavanja temelji se na tehnologiji računalnog oblaka kojom će se stjecati i vrednovati digitalne kompetencije u osnovnim i srednjim školama diljem Europe, ali njezina primjena može imati i šire razmjere te se može integrirati i u druge oblike formalnog obrazovanja. Osim toga, riječ je o otvorenoj i skalabilnoj paltformi pogodnoj za kreativan rad i personalizirano učenje i poučavanje digitalnih kompetencija.

Svim sudionicima projekta platforma će biti dostupna online, a nastavnici će tijekom cijelog projekta imati mogućnosti korištenja sustava online podrške putem e-pošte ili chata te u obliku MOOC tečajeva.

Inovativnost platforme CRISS nalazi se u njezinoj mogućnosti integracije u sve nastavne predmete nevezano za sadržaj kojim se bave. Učenici učeći primjerice, gradivo iz povijesti, hrvatskog jezika, likovne umjetnosti ili matematike istovremeno stječu i usvajaju digitalne kompetencije čime se potiče inovativnost i kreativnost u obrazovnom procesu. Fleksibilnost CRISSove platforme dopustit će nastavnicima da ju u potpunosti prilagode svome načinu poučavanja dok će kod učenika potaknuti njihovu kreativnost i ojačati međusobnu suradnju.

Certificiranje učenika i nastavnika

Nastavnici koji će sudjelovati u projektu provodeći nastavu korištenjem CRISS platforme, dobit će službeni MOOC certifikat dok će sve škole dobiti mogućnost certificiranja digitalnih kompetencija za učenike koji prođu predviđene programske sadržaje i aktivnosti. Škole će putem Interneta imati pristup suvremenom sadržaju i resursima za poučavanje te stalnu vezu s oblakom što će nastavnicima ujedno omogućiti međusobno umrežavanje i razmjenu iskustava s drugim kolegama iz europskih gradova koji će biti uključeni u projekt te sustavno praćenje i certificiranje učenika uz pomoć razvijenih alata za evaluaciju.

Scenariji učenja i učenički e-portfolio

U ranijim fazama projekta razvijeni su suvremeni scenariji za poučavanje koji će biti na raspolaganju svim uključenim nastavnicima tijekom provedbe projekta. Koristeći scenarije za poučavanje u okviru vlastitih predmeta nastavnici će poticati razvoj i unapređenje digitalnih vještina svojih učenika slijedeći standarde Europske unije putem kojih će poučavati digitalne kompetencije sa suvremenim i jednostavnim online alatom te će imati osiguranu stalnu podršku od strane domaćih i inozemnih partnera a projektu, uživo kroz stalno praćenje i radionice te, kako je ranije navedeno, u obliku stalno otvorenog online chata, putem e-pošte i u obliku MOOC tečajeva.

CRISS platforma sadrži učenički e-portfolio putem kojeg nastavnik ima stalni pristup radovima i podacima svojih učenika. Ujedno će im biti dostupni alati za planiranje nastave, praćenje  te evaluaciju napretka učenika u svrhu stjecanja digitalnih kompetencija. Koristeći dostupne alate nastavnici svoje nastavne cjeline mogu učiniti dinamičnijima i interaktivnijima za učenike čime će zasigurno podići razinu motivacije učenika za usvajanjem nastavnog gradiva.

Sudjelovanje nastavnika i škola i daljnji koraci

U Hrvatskoj će u projektu sudjelovati dvadesetak osnovnih i srednjih škola koje će imati stalnu podršku od strane domaćih i inozemnih partnera. Škole će aktivno sudjelovati u projektnim aktivnostima, raditi na razvoju digitalnih kompetencija učenika uz pomoć digitalnih scenarija učenja te vrednovati digitalne kompetencije svojih učenika uz pomoć unaprijed zadanih parametara što će im olakšati cijeli proces praćenja i vrednovanja te na koncu i samo certificiranje. U sljedećih nekoliko mjeseci CARNET će provesti sustavnu obuku učitelja kroz individualne razgovore i radionice, a dio će nastavnika proći i ljetnu školu u srpnju, gdje će s kolegama i kolegicama iz cijele Europe razmjenjivati iskustva i upoznavati se s platformom, scenarijima učenja i e-portfoliom. Projekt će trajati do 31. prosinca 2019.

Zainteresirani nastavnici se mogu uključiti u online dio projekta, a prijave se primaju na criss@CARNET.hr.

Obrazovni materijali za vrtiće, osnovne i srednje škole