Filmski stručnjaci iz 24 europske zemlje, uključujući Hrvatsku, na 3. KIDS Regio Forumu u Weimaru usvojili su deklaraciju kojom pozivaju regionalne, nacionalne i europske političare i zakonodavce te udruženja i institucije s područja filma da učine što god je u njihovoj moći kako bi aktivno promicali razvoj, pristup, vidljivost i promidžbu europskog filma za djecu

Piše: Ana Dokler

“Europski film može prikazati raznolikost, utjeloviti je za (buduće) građane i tako njegovati europski identitet. Opće je prihvaćeno da je potrebna dalekosežna kulturna promjena kako bi gledanje filmova za djecu iz različitih kultura mladima postalo normalno. Djeca su publika današnjice i sutrašnjice. Zaslužuju višeslojan kvalitetan sadržaj koji će njih, njihove potrebe, stavove i snove shvatiti ozbiljno. Film za djecu funkcionira kao kulturno dobro visoke društvene važnosti i zato je bitno mladu publiku upoznati i s različitim kulturama i s europskim filmom. Nužno je stoga potaknuti strateške akcije kako bi dječji film dobio na vidljivosti i stekao potrebno priznanje da može osnaživati mlade”, jedna je od ključnih poruka Weimarske deklaracije, usvojene krajem lipnja na 3. KIDS Regio Forumu, održanom pod nazivom Povezivanje točkica – prema vitalnoj kulturi europskog filma za djecu.

Krokodili iz predgrađa: uzbudljiv film o odrastanju i različitosti

KIDS Regio je inicijativa koja se bavi lobiranjem za kvalitetne europske filmove za djecu i podržava filmaše, produkcije, koprodukcije i distribuciju filmova, s posebnim naglaskom na originalne igrane filmove za djecu. Do sada se ova inicijativa u svom radu oslanjala na ciljeve Erfurtske deklaracije, usvojene na 1. KIDS Regio Forumu 2009., a 27. i 28. lipnja 2019. u njemačkom gradu Weimaru na 3. Forumu okupilo se 80 filmskih stručnjaka iz 24 europske zemlje kako bi revidirali i aktualizirali te ciljeve.

Među sudionicima KIDS Regio Foruma bile su i hrvatske predstavnice: Martina Petrović, voditeljica Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA Hrvatske; Slobodanka Mišović, ravnateljica Art kina Rijeka; producentica Darija Kulenović Gudan te producentica i redateljica Marina Andree Škop iz Studija dim; i Edita Bilaver Galinec, predsjednica Udruge Djeca susreću umjetnost, koja provodi filmsko-obrazovni program Sedmi kontinent, ujedno i članica Upravnog odbora Europskog udruženja za dječji film (ECFA).

“Iznimno je važno promicati film za djecu kao važno kulturno dobro dostupno svima. Inicijativa KIDS Regio i Europsko udruženje za dječji film žele ojačati svoje strateško partnerstvo i zajedničkim lobističkim aktivnostima osigurati vidljivost filma za djecu na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Sinergijskim djelovanjem uz pomoć mreže zagovornika u europskim udruženjima i institucijama te imenovanjem političkih predstavnika koji su upućeni u temu, aktivno ćemo raditi na promicanju Projekta 15+. Djeca do 15 godina čine 15% europskog stanovništva, a cilj tog projekta je osigurati da filmu za djecu bude posvećeno najmanje 15% sredstava, sadržaja u kinima, na televiziji i na platformama, kao i u akademskim kurikulumima filmskih škola“, rekla je Edita Bilaver Galinec, koja je sudjelovala u radnoj skupini zaduženoj za definiranje aktivnosti i mjera Akcijskog plana na temu budućih suradnji, umrežavanja i lobiranja.

Jedan od ciljeva istaknutih u Weimarskoj deklaraciji je i poboljšanje obrazovanja i pristupa europskom filmu za djecu. To uključuje “prepoznavanje filmskog obrazovanja i medija za djecu kao ključnog segmenta čija je vrijednost jednaka drugim intelektualnim predmetima u školama, na fakultetima i u programima izobrazbe; omogućivanje usavršavanja profesionalaca, uključujući učitelje i filmske autore, kako bi se mladu publiku povezalo s filmom i na smislen način uključilo u proces stvaranja, naručivanja i ocjenjivanja filmova; te uspostavljanje kina kao prostora za otkrivanje pristupa te uključivanje festivala kao dionika i partnera u njegovu omogućivanju.”

Kino kao mjesto filmskog i medijskog obrazovanja

Sudionici 3. KIDS Regio Foruma ovom se deklaracijom obraćaju regionalnim, nacionalnim i europskim političarima i zakonodavcima te udruženjima i institucijama s područja filma pozivajući ih da učine što god je u njihovoj moći kako bi aktivno promicali razvoj, pristup, vidljivost i promidžbu europskog filma za djecu u duhu Weimarske deklaracije.

“Za nas u Hrvatskoj, u okviru projekta Škola za život, medijsko odnosno filmsko opismenjavanje ostaje u okviru nastave hrvatskog jezika te se provodi kroz predmetno područje Kultura i mediji. Upravo filmovi sa snažnim autorskim pričama namijenjeni djeci čine ključan dio koncepta kulturne raznolikosti i predstavljaju važan alat medijske pismenosti te osobnog kulturnog obrazovanja, osobito u pogledu prenošenja vrijednosti te poticanja svjesnosti o jedinstvenosti i vrijednosti različitih mišljenja, stavova i ideja, društava i kultura radi uspješne komunikacije te razumijevanja drugih i drukčijih. U tom se smislu tekst Weimarske deklaracije i očekivani ishodi nastave Kultura i mediji podudaraju u svojim ciljevima – od odgoja mlade publike koja se kritički odnosi prema medijskim porukama do aktivnog djelovanja u društvu“, komentirala je Edita Bilaver Galinac.

Preuzmite Weimarsku deklaraciju na hrvatskom jeziku

Foto: Carlo Bansini

Priručnik za korištenje filma u razrednoj i nastavi medijske kulture