Priručnik za korištenje filma u razrednoj i nastavi medijske kulture

Film ‘Moj dida je pao s Marsa’ ima pozitivno stručno mišljenje i preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja učenicima osnovnih škola, a prate ga edukativni materijali za pripremu nastave s radnim listićima te prijedlozima aktivnosti i zadataka za učenike