Alat koji razvijaju partnerske ustanove iz 7 zemalja Europske unije pomoći će pri procjeni sposobnosti učenika da prepoznaju dezinformacije, otkriju skrivene interese u izvorima vijesti i uoče stereotipe te ih potaknuti na odgovorno ponašanje u vezi s autorskim pravima

Piše: Ana Dokler

Agencija za elektroničke medije u suradnji s regulatorima i javnim obrazovnim ustanovama iz još šest zemalja Europske unije radi na razvoju interaktivnog digitalnog alata za evaluaciju razine medijske pismenosti učenika srednjih škola i poboljšanje njihova medijskog obrazovanja.

Projekt pod nazivom EduMediaTest sufinanciran je sredstvima Europske komisije kroz program Medijska pismenost za sve (Media Literacy for All), a vodi ga Audiovizualno Vijeće Katalonije u suradnji sa Sveučilištem Pompeu Fabra u Barceloni te regulatorima audiovizualnih medijskih usluga iz Hrvatske, Slovačke, Francuske i Portugala i javnim obrazovnim institucijama – Nacionalnim centrom audiovizualnih medija i komunikacija iz Grčke te Dublin West Education Centrom iz Irske.

Mogu li regulatori poticati medijsku pismenost?

Prvu fazu projekta čini evaluacija medijske pismenosti učenika u dobi do 14 do 18 godina putem interaktivnog upitnika, dok će u drugoj fazi, usmjerenoj na podučavanje, biti ponuđeni obrazovni materijali s prijedlozima aktivnosti za razvoj medijske pismenosti, koje će nastavnici moći koristiti na temelju rezultata evaluacije učenika.

U pilot fazi projekta EduMediaTest, alat će se koristiti u partnerskim školama u Hrvatskoj, Francuskoj, Portugalu, Slovačkoj, Kataloniji/Španjolskoj, Grčkoj i Irskoj, a nakon što ga Europska komisija prihvati, bit će dostupan svima putem internetske stranice s otvorenim pristupom.

U ožujku je već obavljeno prvo testiranje interaktivnog upitnika u svim državama uključenima u projekt, a u Hrvatskoj je takav test proveden u Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu.

“Iznimna nam je čast što smo se kao škola partner mogli uključiti u projekt EduMediaTest u vremenima kada nemamo puno mogućnosti za dodatnim sadržajem koje bismo mogli ponuditi našim učenicima i nastavnicima. Medijsko opismenjavanje učenika i nastavnika jedan je od ključnih čimbenika svijeta u kojem živimo, a na čemu mi kao škola radimo već nekoliko godina. Stoga će rezultati ovog projekta uvelike pomoći nastavnicima i učenicima u savladavanju brojnih aspekata koje medijska pismenost obuhvaća”, rekla je dr.sc. Zdravka Krpina, ravnateljica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu.

Tijekom svibnja ukupno će 12 srednjih škola diljem Hrvatske biti uključeno u testiranje razine kompetencije medijske pismenosti. Upitnik EduMediaTesta bavi se, inače, medijskim znanjima i vještinama učenika i uzima u obzir višestruke dimenzije i pokazatelje koji čine brojne kompetencije poput razumijevanja medija, tehnologija, dekodiranja medijskih poruka, kritičkog razmišljanja, vizualnog i jezičnog izražavanja, estetike i društvenih vrijednosti.

Medijska pismenost u novim hrvatskim kurikulumima

“Rezultati testa pomoći će nam da razumijemo što mladi ljudi misle i koliko znaju o tradicionalnim medijima, društvenim mrežama i digitalnim platformama, a škole će dobiti uvid u razinu medijske pismenosti učenika, njihove medijske kompetencije i sposobnost primjene naučenog tijekom školovanja. EduMediaTest može poslužiti i kao podloga za razvoj preporuka za donositelje odluka na području medijskog obrazovanja“, izjavio je zamjenik predsjednika Vijeća za elektroničke medije Robert Tomljenović.

Upitnik razvijen u sklopu projekta EduMediaTest pružit će vrijedne podatke o razini medijske pismenosti srednjoškolaca i načinu njezina stjecanja, kao i utjecaju sociodemografskih pokazatelja, a na temelju tih podataka moći će se razvijati daljnje aktivnosti i obrazovni materijali za primjenu u školama.

Obrazovni materijali za preuzimanje