Elektronička publikacija ‘Kako izvještavati (o) djeci i mladima’ koristan je vodič novinarima u izvještavanju o djeci i mladima, odnosno za njih, i inspiracija za stvaranje kvalitetnih priloga, prilagođenih potrebama i shvaćanjima djece i mladih

Piše: Ana Dokler

Agencija za elektronič­ke medije, u sklopu svojih redovitih aktivnosti vezanih uz poticanje medijske pismenosti, svake godine orga­nizira edukacije za nakladnike o dijelu tema koje oni mogu prijaviti na Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti.  Drugi ciklus edukacija na temu “Poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj pro­micanje njihove dobrobiti” održan je u organizaciji Panda komunikacija i Mreže mladih Hrvatske. Pet dvodnevnih radionica o izvještavanju o djeci i mladima u elektroničkim medijima provedeno je u četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) od stu­denoga 2016. do lipnja 2017. te je na njima sudjelovalo 95 novinara i urednika iz 73 hrvatska medija.

Na radionicama su novinari i urednici upoznati s javnim politikama u okviru kojih djeca i mladi ostvaruju svoja prava, a novinari i urednici (elektroničkih medija) obavljaju svoje poslove. Uz to analizirani su praktični primjeri, provodile su se vježbe, te  razmjenjivala iskustva. Stručnjaci i polaznici su kroz prikazivanje primjera dobrih i loših praksi razmijenili iskustva i definirali (ne)poželjne pri­stupe u izvještavanju; razmjenom ideja mapirane su relevantne teme koje nisu dovoljno zastupljene u medijskom prostoru i ključni akteri te, završno, na svim radionica­ma polaznici su u facilitiranom procesu izradili sinopsise emisija, koji mogu poslužiti kao orijentir novinarima za kvalitetno koncipiranje radijskih i televizijskih emisija o djeci i mladima, odnosno za djecu i mlade.

U sklopu ovog projekta nastala je i elektronička publikacijaKako izvještavati (o) djeci i mladima“, koja daje sukus stručnih izlaganja i praktičnog rada s radionica. Zamišljena je kao vodič novinarima u izvještavanju o (za) djeci i mladima i inspiracija za stvaranje kvalitetnih priloga, prilagođenih potrebama i shvaćanjima djece i mladih. U njoj se mogu pronaći ključne informacje o pravima djece i mladih u medijima, analize dobrih i loših radijskih, odnosno televizijskih praksi s preporukama, sinopsisi radijskih i televizijskih emisija te internetskih serijala, praktični savjeti za rad s djecom i mladima te popis relevantih tema o kojima bi se trebalo izvještavati.

Preuzmite publikaciju: Kako izvještavati (o) djeci i mladima

Proučite Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija