U online anketi koju su proveli UNICEF i Mreža mladih Hrvatske sudjelovalo je 279 mladih u dobi od 16 do 25 godina. Većina ih je rekla da koristi alate umjetne inteligencije za učenje, pripremu ispita ili pisanje domaće zadaće, a kao najveći potencijalni rizik istaknuli su zloupotrebu umjetne inteligencije, odnosno netočne informacije

Piše: Ana Dokler

Online anketa za mlade o umjetnoj inteligenciji koju je proveo Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske pokazala je da 78 % mladih redovito ili povremeno koristi alate umjetne inteligencije za učenje, pripremu ispita ili pisanje domaće zadaće, i to najčešće ChatGPT, koji je koristilo njih 86,73 %.

Priručnik za učitelje o primjeni umjetne inteligencije u učenju i poučavanju

Anketa s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o umjetnoj inteligenciji provedena je u ožujku 2024. i u njoj je sudjelovalo 279 mladih u dobi od 16 do 25 godina.

Da umjetna inteligencija ima velik potencijal da uštedi vrijeme i olakša učenje smatra 75 % ispitanika, a 65 % ih se složilo s izjavom da bi učenici/studenti trebali naučiti kako koristiti umjetnu inteligenciju jer će im to biti važno za daljnje školovanje i za buduću karijeru.

Dobra je vijest da čak 91 % mladih smatra da su informacije i rezultati dobiveni uz pomoć alata umjetne inteligencije djelomično točni, odnosno da ih je potrebno dodatno provjeriti. Samo 5 % izjavio je da dobivene informacije i rezultate smatra točnima, dok ih je manje od 2 % izjavilo da takve informacije i rezultate smatra netočnima, a nešto više od 2 % da ne može procijeniti njihovu točnost.

Kreirali smo video uz pomoć umjetne inteligencije pa provjerili informacije

Jedno od pitanja u anketi odnosilo se na osjećaj kontrole nad utjecajem umjetne inteligencije na vlastiti  život u idućih 10 godina. Najveći broj mladih, njih 30 % izjavio je kako osjeća da ima malu ili gotovu nikakvu kontrolu, 26,73 % da osjeća da ima nešto kontrole, dok je gotovo jednak broj mladih, 24,88 % odgovorilo da osjećaju da imaju kontrolu nad utjecajem umjetne inteligencije na njihov život. Da imaju poptpunu kontrolu osjeća ih tek 5,53 %, dok ih 12,90 % reklo ne može procijeniti.

Kad je riječ o potencijalnim rizicima i opasnostima vezanima za umjetnu inteligenciju 34,55 % ispitanika istaknulo je zloupotrebu umjetne inteligencije, odnosno netočne informacije, 19,9 % gubitak radnog mjesta, a 18,85 % demotiviranost ljudi za učenje i kreativnost. Kao rizike i opasnosti mladi percipiraju i problem ovisnosti o tehnologiji (9,42 %), kontrolu koju bi umjetna inteligencija mogla imati nad ljudima (6,81 %) te kršenje GDPR-a (3,66%).

Edukativni video o umjetnoj inteligenciji

Kao najveće prilike i prednosti vezane za korištenje umjetne inteligencije 39,45 % mladih vidi uštedu vremena, odnosno brz pristup informacijama, 26,84 % pomoć u obavljanju poslova i zadataka, a 17,37 % ispitanika kao prednost je navelo pomoć u obrazovanju.

Mlade se u ovoj anketi pitalo i što misle čija je odgovornost osigurati da umjetna inteligencija bude sigurna za djecu i mlade. Njih 23,11 % navelo je da smatra da je to odgovornost kompanija koje stvaraju umjetnu inteligenciju, 19,81 % da je to odgovornost znanstvenika, programera i istraživača umjetne inteligencije, 4,25 % da je to ipak odgovornost vlade i donositelja odluka, 6,13 %  smatra kako je to odgovornost roditelja/skrbnika, a samo 0,94 % da je to odgovornost škole. Najveći broj mladih, njih 44,34 % ipak je istaknulo kako je ta odgovornost na svima navedenima.

A kakva je podrška potrebna djeci i mladima za bolje razumijevanje i odgovorno korištenje umjetne inteligencije? Na ovo je pitanje 30,29 % mladih odgovorilo kako je potrebno obrazovanje o tome kako se kreiraju i razvijaju alati umjetne inteligencije, 25 % ih je navelo kako je potrebno uvođenje boljih politika za zaštitu ljudskih prava kroz dizajn, proizvodnju i upotrebu umjetne inteligencije, 19,23 % da je potrebno uvesti edukaciju o umjetnoj inteligenciji kao školski predmet, dok ih 18,27 % smatra da je potrebno osigurati da umjetna inteligencija bude sigurnija za djecu i mlade.

Vezano za obrazovanje o umjetnoj inteligenciji, slični su bili i rezultati straživanja koje je za Agenciju za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, također u ožujku 2024., uoči 7. Dana medijske pismenosti provela agencija Ipsos: 37 % mladih od 16 do 25 godina reklo je da želi učiti o umjetnoj inteligenciji.

Umjetna inteligencija bila je jedna od tema u fokusu 7. Dana medijske pismenosti te su tim povodom objavljeni i novi obrazovni materijali: edukativni priručnik za učitelje, nastavnike i stručne suradnike u školama “Umjetna inteligencija u obrazovanju” i edukativni video o umjetnoj inteligenciji namijen učenicima osnovnih i srednjih škola.

Kako razvoj umjetne inteligencije utječe na medije

Foto: Solen Feyissa, Pexels