Na likovni natječaj koji organizira Istraživačka grupa projekta D.E.C.I.D.E. roditelji i nastavnici mogu do 15. srpnja prijaviti radove učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole na teme: Moj virtualni svijet, Svijet emojija, Online prijateljstva, Sigurnost na internetu, Moja obitelj i digitalna tehnologija, Budućnost digitalne tehnologije

Izvor: Projekt D.E.C.I.D.E.

Istraživačka grupa projekta “Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece” – projekt D.E.C.I.D.E. organizirala je likovni natječaj za djecu “Moj digitalni svijet” te poziva roditelje i skrbnike te učitelje i nastavnike da na njega prijave radove učenika osnovnih škola.

Likovni natječaj je dio festivala “Djeca i obitelji u digitalnom okruženju” – DODO Fest, koji će se održati 14. rujna 2024. u Centru za kulturu Pešćenica-KNAP, Zagreb. Festival je jedna od aktivnosti projekta D.E.C.I.D.E. koji financira Hrvatska zaklada za znanost i Hrvatsko katoličko sveučilište. Cilj festivala je promovirati važnost edukacije djece, mladih, roditelja, obitelji, nastavnika, učitelja, stručnjaka koji rade s djecom i šire javnosti o učincima digitalne tehnologije na dobrobit i razvoj djece i zdravim navikama korištenja digitalnih uređaja i medija te otvoriti i stvoriti prostor za dijalog o iskustvima života u digitalnom okruženju.

Smjernice roditeljima za aktivnu medijaciju u dječjem korištenju medija

Teme likovnog natječaja su: Moj virtualni svijet, Svijet emojija, Online prijateljstva, Sigurnost na internetu, Moja obitelj i digitalna tehnologija, Budućnost digitalne tehnologije. Navedene teme pružaju priliku za kreativnost i promišljanje o važnim aspektima digitalnog svijeta iz dječje perspektive.

Od pristiglih likovnih radova, izabrat će se osam najboljih, za svaki razred osnovne škole po jedan, čijim će se autorima uručiti priznanje za najbolji rad i simbolična nagrada na nadolazećem DODO Festu. Osam najboljih likovnih radova te uži izbor likovnih radova bit će i predstavljen na izložbi u sklopu DODO Festa u KNAP-u 14. rujna 2024.

Upute za izradu likovnih radova

Likovni radovi izrađuju se na papiru formata likovnih mapa za osnovnu školu. Tehnika izrade likovnih radova nije zadana, ali prednost u izboru za najbolje radove dat će se radovima izrađenima bez upotrebe digitalnih uređaja i alata (npr. računala, programa za obradu fotografija). Obavezno je na poleđini likovnog rada napisati ime i prezime, razredni odjel i naziv škole djeteta. Moguće je da likovni rad izradi i više djece zajedno. Moguće je prijaviti više radova jednog djeteta ili grupe djece na natječaj.

Tko se može prijaviti?

Natječaj je otvoren za likovne radove djece od 1. do 8. razreda osnovne škole na području Republike Hrvatske uz pisanu suglasnost djece, roditelja/skrbnika i/ili nastavnika/učitelja.

Kako se prijaviti?

  1. korak – roditelj/skrbnik i/ili učitelj/nastavnik informiraju djecu, učenike osnovne škole, o natječaju
  2. korak – dijete odabire temu likovnog natječaja, izradi likovni rad i potpiše se na njega
  3. korak – roditelj/skrbnik i/ili učitelj/nastavnik zajedno s djetetom popuni prijavni obrazac i pisanu suglasnost te se svi potpišu gdje je potrebno na obrazac; u slučaju prijave rada grupe djece potrebno je za svako dijete poslati pisanu suglasnost
  4. korak – likovni rad s prijavnim obrascem i pisanom suglasnosti šalje se poštom

Likovni radovi, popunjeni prijavni obrasci i pisane suglasnosti šalju se isključivo poštom do 15. srpnja 2024. (datum poštanskog žiga) na sljedećeg primatelja i adresu: Za natječaj “Moj digitalni svijet”– Marina Merkaš, Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10 000 Zagreb. Radove nije moguće osobno donijeti niti dostavljati na drugi način.

Više informacija o natječaju, prijavni obrazac i pisanu suglasnost pronađite u Pozivu za prijavu na Likovni natječaj za djecu “Moj digitalni svijet”.

Potaknite djecu da se likovno izraze i na taj način pokažu svoja iskustva i viđenja života u digitalnom okruženju!

OLLIE: Alat za izradu individualnog i obiteljskog plana korištenja medija