Postoje pokazatelji da ona djeca i mladi koji imaju poteškoća u uspostavljanju odnosa uživo (zbog srama, anksioznosti ili loših socijalnih vještina) koriste društvene mreže i mrežnu komunikaciju da bi nadoknadili svoje potrebe i lakše uspostavili socijalne veze

Izvor: Sabina Mandić, Sanja Radić Bursać, Josipa Mihić, Miranda Novak, Dušanka Kosanović, Digitalni mediji i mentalno zdravlje

Odnosi s vršnjacima jedno su od ključnih okruženja gdje djeca i mladi vježbaju svoje socijalno-emocionalne vještine, usvajaju društvene norme, uče kako razrješavati sukobe, biti empatični i surađivati. U neposrednom odnosu s vršnjacima uvježbavaju razna ponašanja i ustvari stječu nove kompetencije. Za uspostavljanje prijateljstava i snalaženje u grupi i grupnim procesima potrebne su i osobne i interpersonalne vještine: razumijevanje vlastitih osjećaja, regulacija osjećaja, učinkovita komunikacija, pregovaranje. No uz sve dobre strane druženja s vršnjacima, istraživanja pokazuju da vršnjački odnosi mogu imati i negativan utjecaj na mentalno zdravlje i dobrobit jer u nekim vršnjačkim relacijama nalazimo i viktimizaciju, vršnjačko nasilje, isključivanje ili pak rizična ponašanja.

Dječja TV reportaža i priprema za nastavni sat o vršnjačkom nasilju

Brojne su studije pokazale da djecu i mlade trebamo podržati kako bi uspostavili zdrave odnose s vršnjacima – kvalitetni odnosi ključni su za naše emocionalno zdravlje i kvalitetno funkcioniranje. Uspostava jednog bliskog do tri bliska prijateljstva u razdoblju srednjeg djetinjstva i rane adolescencije povećava naš osjećaj pripadanja, poboljšava našu sliku o sebi te kvalitetu života općenito, smanjuje razinu stresa i razinu anksioznosti. Ako imamo bliskog prijatelja, to smanjuje vjerojatnost da ćemo biti viktimizirani od vršnjaka ili pak smanjuje utjecaj vršnjačkog zlostavljanja ako se ono dogodilo. Toplina, privrženost i intimnost koju nosi dobar odnos utječe i na bolje postizanje akademskih zadataka, na bolju prilagodbu na nove situacije te čak povećava šansu uspostave dobrih romantičnih odnosa. Zanimljivi su nalazi studija koji pokazuju da prijateljstvo pozitivno utječe i na zdravlje.

Postoje neki pokazatelji da ona djeca i mladi koji imaju poteškoća u uspostavljanju odnosa uživo (zbog srama, anksioznosti ili loših socijalnih vještina) koriste društvene mreže i mrežnu komunikaciju da bi nadoknadili svoje potrebe i lakše uspostavili socijalne veze – tu imaju više anonimnosti, mogu lakše nego u stvarnom svijetu kontrolirati što će podijeliti i kako će se predstaviti, mogu izgraditi neki identitet koji im se sviđa.

Potrebe koje zadovoljavamo koristeći društvene mreže

Prijatelji na društvenim mrežama vrlo su često ljudi koji nam u stvarnom životu nisu tako bliski. Važno je djecu i mlade potaknuti da razmisle o sljedećem: Koliko dobro poznajete mrežne prijatelje? Koliko ste često razgovarali s njima uživo?

Iako su djeci i mladima mrežni prijatelji s jedne strane nadohvat ruke i mogu biti stalno prisutni, odnos s njima puno je površniji i drugačije je kvalitete. Studije pokazuju da nam je kao pripadnicima ljudske vrste neophodan kontakt uživo, neverbalna komunikacija, gledanje nekoga u oči te da se bliskost gradi kroz brojne susrete koji se ponavljaju. Važno je napomenuti da se i s našim bliskim prijateljima vrlo često čujemo i na društvenim mrežama ili posredovano tehnologijom. Studije su pokazale da su ekstrovertiraniji pojedinci te oni s dobrim socijalnim vještinama često aktivniji i u mrežnoj komunikaciji. Za djecu i mlade koji imaju loše socijalne vještine i nemaju puno prijatelja izgradnja nešto površnijih odnosa koji se mogu izgraditi na mreži može djelovati zaštitno i poboljšavati njihovo samopouzdanje.

Društvene mreže zasigurno omogućuju i obogaćivanje i veću raznolikost odnosa, pa je djecu i mlade ključno podržavati u kritičkom promišljanju odnosa. Odnosi na mreži ne moraju nužno biti štetni, no važno je da postoje dobri prijateljski odnosi u izravnoj komunikaciji i da se odrasli u školskom sustavu pobrinu za one učenike kojima ide teže i koji se teže uklapaju. Zato je učenike važno kroz radionički oblik rada educirati kako uspostaviti prijateljstvo, kako se nositi sa strahom od odbacivanja, kako komunicirati i kako graditi dobre odnose.

Edukativni kviz za djecu i mlade: Online i offline odnosi

Preuzmite edukativne materijale ‘Digitalni mediji i mentalno zdravlje’

Foto: Priscilla Du Preez on Unsplash