EU-ov Akt o digitalnim uslugama, koji regulira obveze internetskih platformi s ciljem zaštite korisnika od nezakonitih sadržaja, robe i usluga te osiguravanja transparentnosti, počeo se primjenjivati na sve internetske platforme u Europskoj uniji

Pripremila: Ana Dokler

Akt o digitalnim uslugama od 17. veljače 2024. primjenjuje se na sve internetske posrednike u Europskoj uniji, odnosno platforme na kojima se korisnici povezuju s drugim korisnicima, dijele informacije ili kupuju proizvode ili usluge, dakle internetske platforme za trgovanje, društvene mreže, platforme za dijeljenje sadržaja, trgovine aplikacijama te platforme za putovanja i smještaj.

Cilj ove uredbe je internetsko okruženje učiniti sigurnijim, pravednijim i transparentnijim, te zašititi korisnike od nezakonite robe i sadržaja.

EU parlament usvojio zakon koji će promijeniti internet

Pravila iz Akta o digitalnim uslugama od prošle se godine već primjenjuju na takozvane vrlo velike internetske platforme i tražilice: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (bivši Twitter), Wikipediju, YouTube, Zalando, Bing i Google Search te platforme s pornografskim sadržajem Pornhub, Stripchat i XVideos, koje sve u prosjeku imaju mjesečno više od 45 milijuna korisnika u Europskoj uniji, što je 10 % stanovništva EU-a.

Sada su Aktom obuhvaćene sve internetske platforme s korisnicima u Europskoj uniji, osim malih poduzeća i mikropoduzeća s manje od 50 zaposlenika i godišnjim prometom manjim od 10 milijuna eura.

Kako stoji u priopćenju Europske komisije od 16. veljače, internetske platforme sada moraju:

  • poduzeti mjere za suzbijanje nezakonitih sadržaja, robe i usluga: internetske platforme moraju korisnicima ponuditi sredstva za upozoravanje na nezakonit sadržaj, uključujući robu i usluge, i surađivati s “pouzdanim prijaviteljima”, specijaliziranim subjektima čijim će prijavama morati davati prednost
  • poduzeti mjere za zaštitu maloljetnika: to uključuje potpunu zabranu ciljanog prikazivanja oglasa maloljetnicima na temelju profiliranja ili njihovih osobnih podataka
  • informirati korisnike o oglasima koje vide, npr. zašto im se prikazuju i tko ih je platio
  • zabraniti oglase koji se temelje na osjetljivim podacima korisnika, kao što su politička ili vjerska uvjerenja, seksualne preferencije itd.
  • korisnicima na koje utječe neka odluka o moderiranju sadržaja, npr. o uklanjanju sadržaja, deaktivaciji računa itd., dati obrazloženje te odluke i slati ta obrazloženja u bazu podataka o transparentnosti Akta o digitalnim uslugama
  • omogućiti korisnicima pristup mehanizmu podnošenja pritužbi protiv odluka o moderiranju sadržaja
  • najmanje jedanput na godinu objaviti izvješće o svojim postupcima moderiranja sadržaja
  • korisnicima dati na uvid jasne uvjete poslovanja u koje su uključeni glavni parametri kojima se vode njihovi sustavi za preporučivanje sadržaja
  • odrediti kontaktnu točku za nadležna tijela i korisnike.

Društvene mreže ne uspijevaju zaustaviti zlostavljanje djece

Također je objavljeno da će platforme ili tražilice koje nisu okvalificirane kao vrlo velike nadzirati na razini država članica neovisno regulatorno tijelo u svojstvu nacionalnog koordinatora za digitalne usluge. Tu je ulogu u Hrvatskoj dobila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), koja će, među ostalim, kod nas biti prva točka za primanje pritužbi korisnika koji smatraju da platforme i tražilice, uključujući vrlo velike, krše odredbe Akta.

Kako bi se pobrinuli da se Akt dosljedno primjenjuje i da korisnici u cijeloj Europskoj uniji uživaju ista prava, bez obzira na to gdje internetske platforme imaju poslovni nastan, koordinatori za digitalne usluge i Europska komisija osnovali su i neovisnu savjetodavnu skupinu, Europski odbor za digitalne usluge.

Europska komisija već je pokrenula službene postupke vezane za TikTok i najavila da će prioritetno provesti temeljitu istragu kako bi procijenila je li ta platforma prekršila Akt o digitalnim uslugama u područjima povezanima sa zaštitom maloljetnika, transparentnošću oglašavanja, pristupom podacima za istraživače te upravljanjem rizicima povezanima s dizajnom koji stvara ovisnost i štetnim sadržajem.

Opasnost od zloupotrebe podataka i drugi razlozi za zabranu TikToka