Priručnik za prilagodbu audiovizualnog sadražaja ‘Filmom do senzibilizacije’, namijenjen filmskim družinama, ali i svim drugim filmašima, donosi upute za izradu audiodeskripcija za slijepe i slabovidne te titlova za gluhe i nagluhe osobe

Piše: Ana Dokler

U sklopu projekta Filmom do senzibilizacije,  Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator objavila je online Priručnik za prilagodbu audiovizualnog sadržaja, namijenjen prvenstveno filmskim dužinama u osnovnim i srednjim školama, ali i svim drugim mladim i odraslim autorima koji žele svoje filmove učiniti dostupnima osobama s oštećenjima vida i sluha.

Autorice priručnika, koji se može besplatno preuzeti na internetskoj stranici Alternatora, su Tea Bešić, Iwa Dugač, Katarina Ivče Farnell i Jana Šivak, a urednica je Inesa Antić.

U njemu su objašnjeni osnovni pojmovi i raskrinkane najčešće zablude o sljepoći i slabovidnosti te o gluhoći i nagluhosti. Detaljno su, s brojnim primjerima, opisani procesi izrade audiodeskripcija za slijepe i slabovidne te titlova za gluhe i nagluhe osobe.

U projektu Filmom do senzibilizacije, koji je Udruga Alternator provodila u partnerstvu s Forumom za slobodu odgoja, a financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, sudjelovale su i 4 osnovne škole iz različitih dijelova Hrvatske – OŠ Tomaša Goričanca iz Male Subotice, OŠ Tituša Brezovačkog iz Zagreba, OŠ Antun i Stjepan Radić iz Gunje i OŠ Strahoninec iz Strahoninca, sve s aktivnim filmskim družinama.

Kroz projekt je educirano 10 učitelja i stručnih suradnika iz partnerskih škola, koji su zatim za ukupno 329 učenika petih i šestih razreda proveli radionice na kojima su učenici iskusili kako slijepe i slabovidne i gluhe i nagluhe osobe gledaju filmove.

Stručnjakinje koje su sudjelovale u projektu posjetile su i filmske družine ovih škola te su podučile ukupno 63 mlada filmaša kako prilagoditi filmove. Svaka je družina audiodeskripcijom i titlovima prilagodila po dva svoja filma i svi su oni dostupni na YouTube kanalu Alternatora.

Ovdje vam prenosimo film Šah Mat učenika OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica s audiodeskripcijom za slijepe i slabovidne te film Ja sam Edita učenika OŠ “Antun i Stjepan Radić” Gunja s titlovima za gluhe i nagluhe:

Zašto prilagodba filmova?

Važnost prilagodbe filmova, kao i projekta Filmom do senzibilizacije, potvrđuju i ove informacije iz priručnika:

Pristup osoba s invaliditetom kulturnim aktivnostima u Hrvatskoj je još uvijek na niskoj razini jer se ne poštuje načelo razumne prilagodbe materijala. Iako je dio kina i kazališta u Zagrebu i ostatku Hrvatske dostupan osobama s teškoćama kretanja, filmovi i kazališne predstave koji se tamo prikazuju i izvode skoro su u potpunosti nedostupni osobama s oštećenjima vida i sluha jer nisu prilagođeni.Iznimka je Hrvatska radiotelevizija koja veliki dio informativnog sadržaja prilagođava osobama s oštećenjem sluha putem tumačenja na znakovnom jeziku. Manji dio dramskog sadržaja, primjerice filmove i serije, HRT prilagođava putem titlova za gluhe i nagluhe te audiodeskripcija za slijepe i slabovidne. U Hrvatskoj je u području prilagodbe audiovizualnog sadržaja za osobe sa senzornim oštećenjima i dalje najaktivnije civilno društvo koje provodi projektno financirane aktivnosti i programe. Pristupačnost kulturnih sadržaja i sudjelovanje u stvaranju istih povezano je s percipiranom kvalitetom života, a pridonosi razvoju osobe koja stvara i koristi kulturne usluge kao i razvoju društva u kojem osoba živi i djeluje.”

Prezmite Priručnik za prilagodbu audiovizualnog sadržaja ‘Filmom do senzibilizacije’

Kako filmove gledaju oni koji ne vide