U okviru Poziva bit će podržani suradnički projekti s jasno definiranim ciljevima kako bi se unaprijedila određena područja medijske pismenosti, a rok za prijavu projektnih prijedloga je 7. ožujka 2024.

Izvor: Ministarstvo kulture i medija RH

Europska komisija objavila je poziv za dostavu prijedloga za Potporu medijskoj pismenosti za 2024. godinu. Potpora medijskoj pismenosti provodi se u okviru Međusektorskog potprograma u programu Kreativna Europa koji, osim što obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući audiovizualni), obuhvaća djelovanja u sektoru informativnih medija. Cilj je potprograma jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

Ciljevi i aktivnosti

Cilj je Poziva pružiti građanima mogućnost da razviju kritičko mišljenje i kompetencije u korištenju medija. Medijska pismenost predstavlja značajan instrument za ograničavanje utjecaja dezinformacija te se u tu svrhu želi potaknuti razmjena znanja, politika i praksa medijske pismenosti.

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog Poziva odnose se na suradničke projekte s jasno definiranim ciljevima kako bi se unaprijedila određena područja medijske pismenosti baveći se najmanje dvama područjima aktivnosti:

  • dijeljenje najboljih praksa iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosustav, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica u svrhu poticanja i jačanja suradnji između različitih regija u Europi;
  • razvoj inovativnih i interaktivnih online alata za pružanje rješenja postojećim i budućim izazovima u online okruženju, što uključuje i dezinformacije;
  • razvoj materijala i alata koji će pomoći građanima da razviju kritički pristup medijima te prepoznavanje dezinformacija i reagiranje na odgovarajući način;
  • razvoj praksa medijske pismenosti prilagođenih promjenjivom medijskom okruženju, koje uključuje manipulativne tehnike i medijsku produkciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji.

Svi projektni prijedlozi trebaju uzeti u obzir angažman i uključenost građana te kulturu sudjelovanja kao temeljni aspekt svog projektnog prijedloga.

Aktivnosti koje su prihvatljive u okviru ovog Poziva:

  • stvaranje i/ili distribucija višejezičnog i/ili multikulturnog materijala koji uključuje interaktivni sadržaj za poboljšanje digitalnih kapaciteta građana, njihovo razumijevanje medijskog krajolika i njihovu otpornost na dezinformacije;
  • razvoj materijala za građane i trenere koji se odnose na sve ili bilo koje dobne i društvene skupine;
  • razvoj inovativnih rješenja za medijsku pismenost koja odgovaraju budućem medijskom krajoliku (projekt može uključivati prototipove, ali se ne može fokusirati isključivo na razvoj IT-a);
  • aktivnosti osposobljavanja za građane i edukatore, uključujući razmjenu najboljih praksa koje prelaze jezične, državne i kulturne granice;
  • organizacija javnih događanja i/ili radionica za podizanje svijesti i razmjenu najboljih praksa;
  • aktivnosti koje vodi zajednica za prilagođavanje i dostupnost gore navedenih alata i materijala.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi su prijavitelji pravni subjekti koji su registrirani i djeluju na području država sudionica programa Kreativne Europe. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno triju partnera koji se nalaze u trima različitim državama sudionicama programa. Partnerski konzorciji mogu uključivati profitne i neprofitne organizacije, javne (nacionalne, regionalne i lokalne) institucije, međunarodne organizacije, sveučilišta i obrazovne institucije, medijske organizacije, istraživačke i tehnološke institucije te pružatelje tehnoloških usluga sa stručnim znanjem o medijskoj pismenosti i digitalnim medijima.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 7. ožujka 2024. u 17:00 CET.

Više o uvjetima Poziva saznajte OVDJE