Brošura “Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja – Kratki vodič za roditelje (i sve koji žele znati više u digitalnom dobu)” donosi korisne informacije i praktične savjete o sigurnosti, zaštiti privatnosti i pravilima lijepog ponašanja na internetu

Piše: Ana Dokler

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je u siječnju 2022. novu redizajniranu brošuru “Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja“, koja će biti razdijeljena školama, odnosno djeci, mladima i njihovim roditeljima diljem Hrvatske, a može se preuzeti i u elektroničkom obliku.

Riječ je o 6. dorađenom izdanju brošure koju HAKOM izdaje od 2016., u sklopu programa zaštite djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija koji se provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Brošura je predstavljena na Dan sigurnijeg interneta u utorak, 8. veljače 2022., na online konferenciji “Potraga za boljim internetom“, koju su organizirali CARNET i udruga “Suradnici u učenju”.

U HAKOM-ovoj brošuri, odnosno “Kratkom vodiču za roditelje (i sve koji žele znati više u digitalnom dobu)” ove godine istaknuta je tema digitalnih tragova, a to su “sve informacije koje ostavljamo služeći se internetom – poruke, objave na društvenim mrežama, videozapisi, fotografije ili crteži, podatci koje upisujemo pri prijavi na mrežnu stranicu.”

Kako zaštititi svoje privatne informacije na internetu i društvenim mrežama

Brošura, među ostalim, donosi korisne informacije i praktične savjete o sigurnosti na internetu i pravilima lijepog ponašanja i zaštiti privatnosti na različitim društvenim mrežama. Posebna su poglavlja posvećena elektroničkom nasilju i opasnostima na internetu, uključujući lažne poruke i prijevare putem interneta. Objašnjena je i usluga “roditeljske zaštite”, a na kraju brošure i 5G tehnologija.

U sklopu projekta zaštite djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija HAKOM-ovi stručnjaci kontinuirano provode i program edukacije roditelja učenika petih razreda osnovnih škola s ciljem davanja potrebnih informacija roditeljima o odgovornom ponašanju prilikom uporabe mrežnih tehnologija, u trenutku kada se djeca njima počinju samostalno koristiti bez stalnoga nadzora odraslih. S obzirom na novonastale okolnosti, uzrokovane pandemijom, osmišljavaju se i novi način edukacije, a sve sa ciljem zaštite najranjivijih korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga, stoji na HAKOM-ovoj internetskoj stranici.

Preuzmite brošuru “Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja”

Materijali za nastavni sat o sigurnosti na internetu