Preuzmite naše nastavne materijale sa zadatcima u kojima se obrađuje plasman proizvoda u programima lagane zabave i u objavama na YouTubeu, prikriveno oglašavnje u crtanim filmovima, u časopisima za mlade i u dnevnim novinama te zavravajuće oglašavnje na internetu

Piše: Ana Dokler

“Da bi oglašavanje bilo pošteno ono mora nedvojbeno identificirati naručitelja; biti prepoznatljivo; jasno označeno i najavljeno; odvojeno od sadržaja koji su proizveli novinari i urednici, u prikladnom formatu i sadržaju, ovisno o publici kojoj je namijenjeno; poštovati ograničenja sadržaja koji se oglašava, sukladno zakonima i drugim pravnim propisima te kodeksima oglašavanja”, navodi se u nastavnim materijalima “Prikriveno oglašavanje“, namijenjenima učiteljima, za rad s učenicima od 1. do 4. razreda osnove škole.

Pozitivne i negativne strane oglašavanja

Riječ je o jednom od priručnika koje su Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavili u sklopu Dana medijske pismenosti 2019., a autori su dr.sc. Lana Ciboci, izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj i izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš iz Društva za komunikaciju i medijsku kulturu.

Uz ukupno 6 zadataka iz ovih materijala učenici će naučiti prepoznati plasman proizvoda i prikriveno oglašavanje u programima popularnih emisija koje se emitiraju u najgledanijim televizijskim terminima, u objavama na YouTubeu, u crtanim filmovima te u časopisima za mlade. Cilj materijala je također potaknuti međusobnu komunikaciju između djece i roditelja kroz aktivnost prepoznavanja prikrivenih oglasa u prilozima dnevnih novina te potaknuti kritičnost kod djece koja dijele sadržaj na internetu.

Preuzmite nastavne materijale ‘Prikriveno oglašavanje’

Obrazovni materijali za preuzimanje