U novom Erasmus+ projektu koji koordinira OŠ Sveti Petar Orehovec, učenici iz pet zemalja pripremat će i uređivati sadržaje digitalnih školskih časopisa. Cilj je da tako razviju vještine medijske pismenosti koje su preduvjet za odgovorno građanstvo u digitalnom svijetu

Piše: Stojanka Lesički

Mali novinari danas – odgovorni digitalni građani sutra” (“Young journalists of today – responsible digital citizens of tomorrow”) novi je Erasmus+ KA 229 projekt koji koordinira Osnovna škola Sveti Petar Orehovec. Provodit će ga ove i naredne školske godine s partnerskim školama iz Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Španjolske.

Osnovna škola Sveti Petar Orehovec već je koordinirala Erasmus+ projekt pod nazivom “Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo“, iz kojega je proizašao repozitorij s učeničkim filmovima i materijalima za radionice o ljudskim pravima, civilnom društvu i drugim temama iz građanskog odgoja.

Repozitorij učeničkih filmova i radionica iz građanskog odgoja

Ovog su se puta partnerske škole odlučile za temu digitalnog građanstva nakon provedbe zajedničkog eTwinning projekta “Mladi i mediji” kojim su ispitivali medijske navike učenika u svojim školama.

Taj eTwinning projekt pokazao je da učenici u njihovim školama najviše prate medije koji su uglavnom usmjereni na poticanje konzumerizma te da su ti mediji često puni stereotipa, posebno onih o prihvatljivom izgledu. Uspoređivanjem medijskih navika učenika u partnerskim školama utvrđeno je da učenici najčešće prate različite blogere i njihove Youtbe kanale, a vrlo često kreatori takvih sadržaja nemaju odgovornosti prema informacijama koje plasiraju.

Svjesni da nemaju moć mijenjati medije, partneri su odlučili utjecati na medijsku pismenost svojih učenika. Zaključili su i da je to najbolje činiti na način da djeca sama pišu, da sami budu novinari, a ne samo pasivni konzumenti medija. Na taj način imat će priliku razvijati znanja, vještine, stavove i kritičko mišljenje te dekonstruirati medijske poruke što je preduvjet za odgovorno građanstvo u digitalnom i nedigitalnom svijetu.

Digitalne vještine kojima trebamo podučavati djecu već od vrtića

U svim partnerskim školama zato su formirane medijske grupe koje će uz pomoć zaduženih učitelja proizvoditi i uređivati sadržaje digitalnih školskih časopisa. Važno je spomenuti da će partneri razmjenjivati dio sadržaja svojih školskih listova što će omogućiti uvid u postignuća, medijske navike, ali i probleme učenika u partnerskim zemljama.

Medijske grupe zajedno sa svojim voditeljima pripremat će i natjecanja na temu sigurnosti na internetu te radionice usmjerene na razvoj odgovornog digitalnog građanstva. Nekoliko radionica pripremit će i za roditelje od kojih očekuju pomoć u zadatku usmjeravanja učenika za odgovorno digitalno građanstvo koje uključuje i otvorenost, razumijevanje i toleranciju prema različitim kulturama.

Uz spomenute aktivnosti partneri namjeravaju pripremiti višejezični rječnik te e-knjige s primjerima dobrih praksi u svojim školama.

Prva zajednička aktivnost uživo bit će u Hrvatskoj od 21. do 25. listopada. Na toj će aktivnosti sudjelovati samo učitelji, članovi Erasmus+ tima i voditelji medijskih grupa, a cilj je razmijeniti mišljenja o koncepciji njihovih školskih digitalnih listova. U tome će im pomoći suradnici i djelatnici portala Srednja.hr, Modre laste, Ureda pravobraniteljice za djecu, Studija novinarstva Fakulteta političkih znanosti te portala medijskapismenost.hr. Svoja iskustva izložit će i škola domaćin, koja već ima školski digitalni list Klinček.

Mali novinari osjetljivi na predrasude