U Kutku za učenje nalaze se stotine interaktivnih obrazovnih materijala o građanskim pravima i digitalnim vještinama, geografiji, povijesti i kulturi Europske unije, gospodarstvu, okolišu i klimatskim promjenama, hrani, poljoprivredi i ribarstvu, namijenjenih djeci u dobi od 5 do 18 godina te njihovim roditeljima i nastavnicima

Izvor: Europska komisija

Posljednjih godina, a osobito uslijed pandemije COVID-19 koja je ubrzala digitalizaciju i obrazovnog sektora, sve se više učenika, roditelja i nastavnika koristi internetskim alatima za učenje i razvoj. U nastojanju da im olakša edukaciju na daljinu i pruži niz korisnih materijala koji će djeci i mladima približiti Europsku uniju, Europska komisija pokrenula je edukativnu online platformu Kutak za učenje. 

Kutak za učenje, koji je svojim jednostavnim i zabavnim formatom specijalno prilagođen djeci i mladima, objedinjuje stotine interaktivnih obrazovnih materijala o Europskoj uniji, namijenjenih djeci u dobi od 5 do 18 godina te njihovim roditeljima i nastavnicima. Materijali se mogu pretraživati po temi, dobnoj skupini i vrsti te su dostupni u obliku igara, stripova, kvizova, videozapisa, interaktivnih knjiga, mapa, brošura, članaka i prezentacija.

Ova internetska platforma, koju je samo u 2020. posjetilo više od 1,7 milijuna Europljana, dostupna je na 24 službena jezika Unije i obuhvaća 12 tema od interesa u EU-u, uključujući okoliš i klimatske promjene, hranu, poljoprivredu i ribarstvo te povijest EU-a.

Osim materijala za učenike, Kutak za učenje sadrži i nastavne materijale koje nastavnici mogu upotrebljavati u učionici ili izvan nje te u provedbi škole na daljinu kako bi razgovarali s učenicima o Europi, nudeći im kroz alternativne metode i alate drugačije iskustvo učenja. Svi su materijali osim u online verziji dostupni i u verziji za ispis te se izravno mogu preuzeti s platforme. Nastavnici na platformi mogu pronaći inspiraciju za nastavne planove te se upoznati s mogućnostima za umrežavanje s drugim školama i nastavnicima diljem EU-a.

Posjetite EU-ov Kutak za učenje

Obrazovni materijali za preuzimanje