Nasilne videoigre nalikuju vojnim simulatorima

Procjenjuje se da oko 89 posto videoigara ima nasilne sadržaje, koje djeca češće biraju, dok samo 5,6 posto igra igrice edukativnog sadržaja

Read More