Osnovne psihološke potrebe – za ljubavlju i pripadanjem, moći i uvažavanjem, slobodom i zabavom možemo zadovoljavati i u realnom i u virtualnom okruženju, no ne smijemo zaboraviti na balans između ta dva svijeta

Izvor: Lucija Lamešić, Sabina Mandić, Josipa Mihić, Sanja Radić Bursać, Miranda Novak, BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju

Kada govorimo o korištenju interneta, potrebno je naglasiti kako početkom 21. stoljeća on postaje vodeći komunikacijski medij te danas predstavlja neizostavan element svakodnevnog funkcioniranja. Osim izvršavanja brojnih zadataka i obveza, internet, tj. društvene mreže omogućavaju nam virtualno druženje, upoznavanje raznolikih ljudi i razmjenu ideja, komunikaciju s prijateljima i produbljivanje odnosa, učenje, savladavanje novih vještina i razvoj brojnih kompetencija te još mnogo toga. Navedeno, ali i općenito svako ponašanje, motivirano je nekom od osnovnih ljudskih potreba koju u pojedinoj situaciji i trenutku nastojimo zadovoljiti. U nastavku je objašnjeno koje su to naše osnovne ljudske potrebe te na koji način biti u balansu između realnog i virtualnog okruženja prilikom njihova zadovoljavanja.

Potreba za preživljavanjem predstavlja osnovnu ljudsku potrebu. Kako bismo preživjeli, rasli i razvijali se potrebni su nam voda i hrana, zrak, svjetlo, san, odnosno odmor, mjesto za život i sl. Kao što je prethodno navedeno, uz ove fiziološke potrebe, postoje i one psihološke koje nam pomažu da budemo sretni i zadovoljni, osnaženi i ispunjeni, samopouzdani, da dostižemo svoje ciljeve, razvijamo se u zrele i odgovorne ljude. Među psihološke potrebe ubrajamo potrebu za ljubavlju i pripadanjem koju ostvarujemo kroz bliske odnose s primjerice obitelji, prijateljima, partnerima i kontakte s drugim ljudima, bilo da je riječ o školskim poznanicima, interesnima skupinama i sl. Osjećaj pripadnosti i voljenosti predstavlja nam važan čimbenik u svakodnevnom funkcioniranju, a pogotovo kada je riječ o teškim i zahtjevnim trenucima i životnim nedaćama. Sljedeća psihološka potreba je ona za moći i uvažavanjem. Često njihovo zadovoljavanje vežemo uz vlastita ostvarenja u školi (kao što je cijenjenost od strane nastavnika, dobre ocjene), dobre rezultate u aktivnostima kojima se bavimo, nova znanja i vještine, učenje, realizirane ciljeve i brojne druge. Nikako ne smijemo zaboraviti potrebu za slobodom koja uključuje mogućnost da činimo vlastite izbore, samostalno donosimo odluke i preuzimamo odgovornost za vlastita ponašanja, odluke i slično. Na kraju, potreba za zabavom odnosi se na to da su nam smijeh, zabava, veselje, učenje, fizička aktivnost, te promjene također potrebne kako bismo uživali u svakom trenutku. Bitno je imati na umu kako sve navedene potrebe možemo zadovoljavati i u realnom i u virtualnom okruženju! No ne smijemo zaboraviti na balans između ta dva svijeta!

Potrebe koje zadovoljavamo koristeći društvene mreže

Drugim riječima, važno je truditi se održavati balans u zadovoljavanju svih psiholoških potreba te balans u njihovom zadovoljavanju u realnom i virtualnom okruženju.

Ako se osvrnemo na razdoblje proteklih nekoliko godina, moramo priznati kako nam je bilo otežano naše potrebe zadovoljavati u podjednakoj mjeri i u realnom i virtualnom okruženju. Zapravo smo bili primorani naše kontakte i druženja, ali i pohađanje nastave i brojne poslove, “preseliti” u virtualno okruženje. No istraživanja provedena i prije razdoblja pandemije pokazuju da učenici većinu svog slobodnog vremena uglavnom provode koristeći društvene mreže i boraveći u virtualnom okruženju radije nego da se u realnom okruženju uživo druže sa svojim prijateljima. Upravo je zato izuzetno važno prepoznati, odnosno identificirati koje su to potrebe i na koji ih način zadovoljavamo pomoću društvenih mreža, što nam može pomoći u tome da ih koristimo na učinkovitiji način – tako da koristimo sve njihove prednosti, a pritom ne zaboravimo brigu o vlastitoj dobrobiti i mentalnom zdravlju i u “offline” okruženju.

Pritom ne smijemo zaboraviti ni na balans, održavanje ravnoteže: između prednosti i nedostataka virtualnog okruženja te u korištenju sadržaja virtualnog okruženja. U virtualnom okruženju, unatoč njegovim brojnim prednostima, možemo svjedočiti i mnogim neprihvatljivim i rizičnim oblicima ponašanja. Ona nas mogu povrijediti, ostaviti složene i dugotrajnije posljedice, nepovoljno utjecati na naše mentalno, ali i cjelokupno zdravlje.

Videolekcija: Digitalni mediji i mentalno zdravlje

I sada nam se nameće logično pitanje… Kako biti u ravnoteži između virtualnog i realnog svijeta?

Za početak, pokušaj identificirati na koji način i s kime zadovoljavaš svoje osnovne psihološke potrebe. Postoje li one koje možda trenutno ne zadovoljavaš na odgovarajući način?

U tome ti mogu pomoći sljedeće smjernice:

  1. Promisli o navikama i motivaciji za korištenje interneta općenito, ali i društvenih mreža.
  2. Razmisli i pokušaj prepoznati koje psihološke potrebe zadovoljavaš svojim aktivnostima u virtualnom okruženju.
  3. Pokušaj naći “alternativu”, odnosno na koji način bi se navedene potrebe mogle zadovoljiti i u realnom okruženju.
  4. Vodi računa o svom ponašanju u virtualnom okruženju. Ponašaj se na način na koji bi htio/la i da se drugi ponašaju prema tebi.
  5. Ravnomjerno vodi brigu o svojem cjelokupnom (mentalnom i tjelesnom) zdravlju.

Nakon što imaš cjelovitu sliku o načinima zadovoljenja svojih potreba, razmisli u kojem okruženju ih dominantno zadovoljavaš. Više u realnom ili virtualnom prostoru? Kod onih potreba koje zadovoljavaš dominantno u realnom okruženju stavi slovo R, a kod onih koje dominantno zadovoljavaš u virtualnom okruženju napiši slovo V.

Kviz: Moji motivi za korištenje društvenih mreža

Sada te pozivamo da osmisliš što više načina o tome kako bi potrebe koje dominantno zadovoljavaš u virtualnom okruženju mogao/la to činiti u realnom okruženju.

I za kraj, imamo zadatak za tebe. Pokušaj si odrediti da postupno, jednu po jednu potrebu počneš u većoj mjeri zadovoljavati u realnom okruženju vodeći se vlastitim danim prijedlozima. Ako uspiješ iz prve, odlično, ustraj u tom ponašanju. A ako ne, nije problem, nemoj se obeshrabriti! Često nam je vrlo teško promijeniti neke navike ponašanja. Promisli o tome što je utjecalo na to da je odluka ponovno “pala” na virtualno okruženje i prilikom drugog pokušaja, vodi računa i o navedenom. Vjerujemo kako će biti uspješno!

Uravnoteženim zadovoljavanjem potreba, osobno odgovornim ponašanjem u virtualnom okruženju i brigom o cjelokupnom zdravlju (i mentalnom i tjelesnom) doprinosimo većem zadovoljstvu vlastitim životom!

Preuzmite Radnu bilježnicu “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju”

EDUKATIVNI MATERIJALI ‘BITI SVOJ – BITI U RAVNOTEŽI U VIRTUALNOM I MEDIJSKOM OKRUŽENJU’

Foto: Samson Katt, Pexels