Javno savjetovanje o Nacrtu poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ‘Uspostava sustava provjere medijskih činjenica’ u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti otvoreno je do 19. prosinca

Izvor: Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija nositelji su mjere “Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka”, koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Za provedbu dijela mjere koji se odnosi na uspostavu provjere točnosti informacija osigurano je 45 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

U svrhu provedbe navedene mjere Agencija za elektroničke medije 9. prosinca otvorila je, na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja, javno savjetovanje o Nacrtu poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava sustava provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2).  Savjetovanje je otvoreno do 19. prosinca 2022.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja. U cilju detaljnijeg uvida u cilj Nacrta poziva te lakšeg praćenja predloženih pravila Nacrta poziva od strane zainteresirane javnosti, u savjetovanje se, uz Nacrt poziva upućuje i Prilog – nacrt kriterija za bodovanje te Obrazac – nacrt opisa projekta.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da pročitaju objavljene materijale, te pristupe savjetovanju i komentiraju predmetne dokumente preko POVEZNICE.

O PROJEKTU

Opći cilj mjere je jačanje otpornosti društva na dezinformacije kroz smanjenje količine dezinformacija u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja te jačanje medijske pismenosti. Specifični ciljevi programa su jačanje kompetencija postojećih i razvoj novih neovisnih provjeravatelja točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, razvoj tehnoloških programa za rad na provjeri informacija, jačanje otpornosti medija na dezinformacije i poticanje kvalitetnog novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja, te stvaranje suradničke platforme i repozitorija provjerenih informacija.

Prijedlog provedbe mjere uspostave sustava provjere točnosti informacija temelji se na studiji “Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje”, te na dokumentu Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava”. Tim su dokumentom, koji je u lipnju ove godine bio u javnom savjetovanju, definirana Načela rada kojih će se morati pridržavati prijavitelji na projektu.

Studija o dezinformacijama s analizom globalnih trendova i stanja u Hrvatskoj