Na javni poziv Vijeća za elektroničke medije mogu se prijaviti fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost, a rok za podnošenje prijava je 8. veljače

Izvor: Agencija za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije objavilo je Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2019. godinu.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, istraživanja ili pripremu i izradu edukacijskih materijala u bilo kojem obliku i za sve platforme, a čija bi tema bila medijska pismenost, razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti. Na temelju ovog javnog poziva neće se financirati, ili sufinancirati kupovina tehničke opreme, već samo projekti medijske pismenosti.

U proračunu Agencije za elektroničke medije za ovakve projekte za 2019. osigurana su financijska sredstva u visini od 400 tisuća kuna, a najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt je 40 tisuća kuna u jednoj godini, a najmanji iznos je 4 tisuće kuna. 

Rok za podnošenje prijava je 8. veljače, a prijaviti se mogu svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se podići u Agenciji za elektroničke medije, a dostupna je i na internetskim stranicama Agencije. Prijave se dostavljaju Agenciji za elektroničke medije na popunjenom propisanom obrascu i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje. Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u tri primjerka u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, Zagreb, uz napomenu “Prijava na javni poziv za sufinanciranje projekata medijske pismenosti”.

Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti te osvješćivanje građana o važnosti medijske pismenosti, koja podrazumijeva skup pojedinačnih i društvenih znanja, kompetencija i vještina, odnosno sposobnost pristupa medijima, razumijevanje, vrednovanje i kritičko promišljanje različitih aspekata medija i medijskih sadržaja te stvaranje i odgovorno dijeljenje informacija i medijskih sadržaja na medijskim i komunikacijskim platformama.

Medijska pismenost omogućuje građanima da razviju kognitivne, tehničke i društvene vještine i kapacitete koji im omogućuju učinkovit pristup i kritičku analizu informacija i medijskih sadržaja, da znaju provjeriti točnost informacija, kako bi mogli donositi informirane odluke na temelju medijskih sadržaja koje koriste, kreiraju i dijele i zaštititi se od dezinformacija, lažnih vijesti, dezinformacija i propagande, te sudjelovati u društvenome i kulturnome životu i imati aktivnu ulogu u demokratskom procesu.

Preuzmite upute za prijavitelje i sve potrebne obrasce za prijavu