Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj vještina medijske pismenosti građana, razvoj edukacijskih materijala i programa na raznovrsnim platformama te osvješćivanje javnosti o važnosti medijske pismenosti

Izvor: Agencija za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu medijske pismenosti za 2024. godinu, za što su osigurana financijska sredstva u visini od 53.000 eura. Najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt iznosi 6.000 eura u jednoj godini, a najmanji iznos je 1.000 eura.

Rok za podnošenje prijava je 14. prosinca 2023. u 15 sati. Prijaviti se mogu svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe, osim trgovačkih društava, koje u 2024. planiraju projekte vezane uz medijsku pismenost, uključujući pripremu i izradu edukacijskih materijala, manifestacije, seminare, radionice, konferencije, predavanja ili istraživanja.

Prijaviti se mogu projekti  koji će se finalizirati do 31. prosinca 2024., a ako se radi o projektu koji traje dulje od godine dana Ponuditelj u ponudi treba to i  naznačiti. Dobivanje sredstava u jednoj godini ne podrazumijeva odobravanje sredstava i za sljedeću godinu.

Pri ocjenjivanju podnesenih prijava vrednovat će se sljedeći kriterij:

  • Kvaliteta – tema i sadržaj prijave, povezanost s konceptom medijske pismenosti – prepoznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe, razumijevanje aktualnih trendova i društvenih potreba, kvaliteta predloženog projekta i predloženih aktivnosti
  • Ciljevi i doseg – jasno iskazani ciljevi u samom projektu, razmjer i opseg planiranih aktivnosti kojima se nastoji ostvariti navedeni cilj projekta, njihov doseg, utjecaj na lokalnoj ili nacionalnoj razini, kao i potencijal za učinkovito poboljšanje razine medijske pismenosti i osnaživanje građana vještinama medijske pismenosti.
  • Iskoristivost projekta za edukaciju kroz obrazovni sustav i programe cjeloživotnog obrazovanja i za edukaciju edukatora, razvoj edukacijskih materijala na raznovrsnim platformama i prikladnih radionica za edukatore, građane i ciljane skupine.
  • Ciljane skupine – odabir ciljane skupine građana i način njihov dohvaćanja i širenje dosega, neposredan rad s građanima i ranjivim skupinama
  • Iskustvo predloženog projektnog tima i stručnost – korištenje stručnih i znanstveno utemeljenih resursa (organizacije, znanstveni i edukativni materijali, stručnjaci…).
  • Suradnja i umreženost – suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim dionicima.

Javni poziv, upute za prijavitelje i svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijave preuzmite na internetskim stranicama Agencije za elektroničke medije – aem.hr.

Foto: fauxels, Pexels

Obrazovni materijali za preuzimanje