Cilj novog projekta Fakulteta političkih znanosti je uspostaviti novinarski laboratorij u kojem će se istraživati mediji i publike, ali i proizvoditi i testirati nove novinarske forme

Izvori: Global; Televizija Student

Istraživački tim Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je projekt pod nazivom “Istraživački novinarski laboratorij: Vjerodostojnost medija kroz kulturu eksperimenta i inovacije u redakcijama“, ili skraćeno “JOURLAB“.

Projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost predstavili su ga 5. ožujka na Fakultetu političkih znanosti članovi istraživačkog tima –  prof. dr. sc. Tena Perišin, koja je ujedno i voditeljica projekta, izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj te doktorandice Petra Kovačević i Stela Lechpammer, a član tima je i izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak.

Glavni cilj ovog projekta je tijekom naredne četiri godine uspostaviti novinarski laboratorij, ili, prema riječima profesorice Perišin, “novinarsku kliniku”, prvi laboratorij te vrste u Hrvatskoj u kojem će se istraživati mediji i publike, ali i proizvoditi i testirati nove novinarske forme, po uzoru na primjere dobre prakse sa sveučilišta u SAD-u i Europi.

Prvi je korak projekta prikupljanje podataka o sadržaju novina, televizije i online medija u Hrvatskoj kako bi se utvrdile karakteristike sadržaja poput pokrivenih tema, načina njihove obrade i pristranosti medija. Od novina će se analizirati najčitanije hrvatske dnevne novine – Večernji list, Jutarnji list i 24sata, a od televizijskih programa analizirat će se informativne emisije triju programa – HRT-a, Nove TV i televizije N1.

Prednosti i mane mobilnog novinarstva

Osim toga, istraživat će se i nove novinarske prakse u inozemstvu, razvijene kao dio strategije vraćanja vjerodostojnosti medija, kao i približavanja mladoj publici, te će se izraditi izvještaj o najboljim praksama inovativnog novinarstva.

Sljedeći korak je razvoj inovativnih medijskih sadržaja i njihovo testiranje na medijskim publikama, a krajnji cilj je uspostava istraživačkog novinarskog laboratorija u sklopu Televizije Student na Fakultetu političkih znanosti, koji će raditi na istraživanjima inovativnih novinarskih i redakcijskih praksi.

Predstavljanje projekta završeno je riječima profesorice Perišin da je “samo nebo granica”, u nadi da će kroz ovaj projekt konačno istražiti kako medije približiti publici i koliko ljudi u današnje vrijeme zapravo vjeruju medijima, te na taj način napraviti pomak u novinarstvu.

EU Factcheck: studenti provjeravaju istinitost izjava političara

Foto: Fakultet politički znanosti