Film ‘Humbara’ Škole filma Šipan mistična je i napeta otočka avantura, dok film ‘Unknown’ filmske grupe EPISKOP iz Pakraca donosi jezivu priču o online nastavi. Uz filmove, s digitalne platforme Filmska naSTAVa prenosivo vam i metodičke pripreme za zanimljiv nastavni sat u 7. razredu

Izvor: Filmska naSTAVa

Horor ili film strave je, prema Filmskom leksikonu, “igranofilmski žanr, koji tvore filmovi što prikazuju običan svijet ugrožen nadnaravnim bićima ili silama, s ciljem da se i na gledatelja prenese osjećaj ugroženosti i straha”.

Donosimo vam dva horora koja su snimili osnovnoškolci i popratne materijale s digitalne platforme Filmska naSTAVa, na kojoj su dostupni filmovi mladih autora nagrađeni na revijama Hrvatskog filmskog saveza, te metodičke pripreme, kvizovi i drugi korisni materijali za organizaciju nastavnog sata u osnovnoj ili srednjoj školi.

Filmska naSTAVa donosi 69 filmskih ostvarenja za osnovne i srednje škole

Film Humbara Škole filma Šipan – mistična i napeta otočka avantura, dobio je 1. nagradu stručnoga ocjenjivačkog suda i 3. nagradu ocjenjivačkog suda djece na 59. Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, 2021. Film Unknown filmske grupe EPISKOP iz Pakraca, koji donosi jezivu priču o online nastavi, dobio je 2. nagradu stručnoga ocjenjivačkog suda na 59. Reviji te je proglašen najboljim igranim filmom na Dubrovnik Film Festivalu,

Prije samih filmova, pogledajte uvodni video s uputama za gledanje te uz kratku prezentaciju ponovite osnovne pojmove filmskog jezika.

Smjernice za metodičku pripremu

Humbara / Unknown

PREPORUKA RAZREDNIH ODJELA: 7. razred

NASTAVNI PREDMET: Hrvatski jezik

NASTAVNO PODRUČJE: Kultura i mediji

NASTAVNA JEDINICA: Humbara, Unknown

TIP NASTAVNOG SATA: Analiza kratkometražnih igranih filmova

TRAJANJE OBRADE NASTAVNE JEDINICE: 45 minuta

PRIJEDLOG ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA (7. razred)

OŠ HJ C.7.1. Učenik obrazlaže pozitivan i negativan utjecaj različitih medijskih tekstova na razvoj stavova i vrijednosti.

OŠ HJ C.7.2. Učenik obrazlaže značenje popularnokulturnih tekstova s obzirom na društveni i ekonomski kontekst.

OŠ HJ C.7.3. Učenik posjećuje kulturne događaje u fizičkome i virtualnome okružju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

 • sudjeluje u radionici digitalne Filmske naSTAVe u organizaciji Hrvatskoga filmskog saveza
 • posjećuje predavanje u digitalnome okružju
 • uočava vezu filma i svijeta koji ga okružuje
 • prepoznaje igrani film kao filmski rod
 • uočava obilježja filmskog jezika (filmski planovi, filmski rakursi, glas u OFFu, prizorna i neprizorna glazba, dinamična i statična kamera) – izražava vlastito mišljenje i vlastite stavove
 • povezuje temu filma sa svakodnevicom

PRIJEDLOG OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

osr B.2.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

osr B.2.1. Opisuje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

uku B.2.4.4. Na poticaj učitelja, ali i samostalno, učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate te procjenjuje ostvareni napredak.

ikt A.2.2. Učenik se samostalno koristi njemu poznatim uređajima i programima.

KLJUČNI POJMOVI: igrani film, filmski plan, filmski rakursi, glas u OFF-u, prizorna i neprizorna glazba, dinamična i statična kamera

AKTIVNOSTI UČENIKA

 • izražava vlastite osjećaje, stavove i iskustva
 • povezuje prethodno stečena znanja
 • gleda dokumentarne filmove
 • izražava svoje dojmove nakon gledanja filma
 • analizira igrane filmove na stilskoj i sadržajnoj razini odgovarajući na usmjerena pitanja nastavnika
 • rješava kviz kojim samovrednuje svoje znanje

 

HUMBARA (Škola filma Šipan, 2021.)

MOTIVACIJA

Razgovor s učenicima

 1. Što vas najviše plaši?
 2. Gledate li filmove strave, žanra horor?
 3. Što znate o žanru horor?
 4. Koliko je bitna glazba u filmu strave?

NAJAVA FILMA

Pogledat ćete kratkometražni film Humbara u produkciji Škole filma Šipan.

UPUTE ZA GLEDANJE

 1. Obratite pozornost koji se sve likovi pojavljuju u filmu. Tko je glavni lik filma?
 2. Koja je uloga Veronikine lutke u priči?
 3. Obratite pozornost koji planovi prevladavaju u filmu.
 4. Pratite postupke kojima se u filmu stvara osjećaj straha.
 5. Kako glazba utječe na stvaranje ugođaja strave u filmu?

PROJEKCIJA FILMA

IZNOŠENJE DOJMOVA UČENIKA

Kako vam se svidio film? Zašto?

Na koji je način film u vama izazvao osjećaj straha?

Koji vam je najuzbudljiviji dio filma?

ANALIZA I INTERPRETACIJA FILMA

 1. Kako film započinje?

Iz gornjeg rakursa (ptičje perspektive) vidimo total mora, čujemo neprizornu glazbu i pojavljuje se naslov filma Humbara. Preko kadra mora ispisuju se imena filmske ekipe.

 1. Kako se zove pokret kamere u prvom kadru?

Vožnja kamere.

 1. Kakva je glazba u završnom dijelu filma?

Završna je scena popraćena uzbudljivom i napetom glazbom.

 1. Što se pojavljuje nakon završne špice filma?

Vidimo u polutotalu plaže kako lutka pluta u moru. Mala djevojka prilazi lutki u uzima ju. Tipično za žanr horora, problem je riješen (Veronika je oslobođena), ali prijetnja još uvijek postoji.

Neka uđe onaj pravi: vampirski film s temom vršnjačkog nasilja

UNKNOWN (Episkop, Pakrac, 2021.)

MOTIVACIJA

Razgovor s učenicima

 1. Koja su vam iskustva s online nastavom?
 2. Koliko ste vremena proveli na Zoomu za vrijeme pandemije?
 3. Grozite li se tog oblika nastave nakon svega?
 4. Je li vam nekad netko nepozvan upao na online nastavu? Opišite svoje iskustvo.
 5. Stvara li vam riječ unknown/nepoznato sama po sebi nelagodu, odnosno strah?

NAJAVA FILMA

Pogledat ćete kratkometražni film Unknown u produkciji Episkopa.

UPUTE ZA GLEDANJE

 1. Obratite pozornost na likove u filmu? Koliko likova pratimo?
 2. Obratite pozornost na zvuk u filmu?
 3. Objasnite postupke kojima se u filmu stvara osjećaj straha i napetosti?
 4. Zašto film završava na taj način? Što mislite da će se dogoditi nakon posljednjeg kadra?
 5. Istaknite strukturalne sličnosti između početka i kraja filma. O kakvoj kompoziciji, odnosno strukturi možemo govoriti?

PROJEKCIJA FILMA

IZNOŠENJE DOJMOVA UČENIKA

Kako vam se film svidio? Zašto?

Što vas je prestrašilo u filmu?

Koji vam je dio film bio najuzbudljiviji?

ANALIZA I INTERPRETACIJA FILMA

 1. Kako počinje film?

Nakon ispisa produkcijske kuće, odmah je vidljiv naslov filma Unknown koji počinjen treperiti te nestane. Potom se vidi blizi plan učiteljice koja na online nastavu poziva četvero učenica.

 1. Kako se zove filmski postupak kada pratimo više istodobnih filmskih slika predočenih unutar istog standardnog filmskog okvira?

Naziva se razdijeljeni ekran.

 1. Kako se ekran počinje dijeliti?

Na početku je vidljiva samo učiteljica u blizom planu. Pojavljuje se učenica Tena, također u blizom planu. Ekran je podijeljen u dva dijela. Zatim se pojavljuje učenica Larissa u polutotalu, te se ekran dijeli na tri dijela. Na samom kraju pojavljuju se zadnje dvije učenice i ekran je podijeljen na pet slika.

 1. Na koliko se slika dijeli zaslon?

Zaslon se dijeli na pet dijelova.

 1. Kada se i kako pojavljuje prijetnja u filmu?

Za vrijeme nastave pojavljuje se šesti ekran s potpisom Nepoznat. Iako mu se učiteljica obrati, nitko ne odgovara. Istovremeno začudne šumove i smetnje slike. Cjelokupni zaslon sa svih šest slika počinje treperiti.

 1. Tijekom filma pratimo istih pet slika. Kako se onda stvara napetost?

Zvukom i treperenjem slika. Svaki put kad se netko obrati Nepoznatom, slika zatreperi i pojavljuje se zloslutni šumovi.

 1. Zašto se glumci uvijek pojavljuju u istim planovima?

S obzirom da film želi stvoriti privid stvarnosti, na online nastavi kutovi se snimanje i planovi ne mijenjaju. Tako su i glumci ovog filma uvijek prisutni u istim kadrovima.

 1. Što bi bio vrhunac filma?

U jednom trenutku pojavljuje se odbrojavanje na dijelu ekrana Unknown, a potom vidimo total sobe jedne učenice iz drugog kuta.

 1. Tko je negativac u filmu?

Nikad nije vidljivo. Samo je vidljivo u jednom trenutku kako se netko u crnoj majici približava kompjuterskoj kameri. Negativac napada likove jednog po jednog.

 1. Što se dogodi sa zvukom na samom kraju filma?

Zvuk nestane. Vidimo likove kako viču, ali ih ne čujemo. Dominantan je zloslutan šum.

VREDNOVANJE – praćenje učenikovih aktivnosti tijekom gledanja filma – provjera razumijevanja filma usmjerenim pitanjima – nastavni listić (kviz)

NASTAVNI LISTIĆ (KVIZ) dostupan je na mrežnoj stranici Filmske naSTAVe.

Priručnik ‘Uvod u filmski jezik’ za osnovne i srednje škole