Kroz računalnu igru ‘Čovječe, ispravi se’ djeca će otkriti zašto su prava važna, što su potrebe, a što želje, kakva sve prava postoje i još puno toga, a igranje će sigurno potaknuti i neka pitanja i zanimljive obiteljske rasprave

Piše: Ana Dokler

Ako vaše dijete voli Čovječe, ne ljuti se i druge slične igre, vjerojatno će mu se svidjeti i zabavna i edukativna računalna igra Čovječe, ispravi se koju je Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavio 2014., povodom 25. rođendana Konvencije o pravima djeteta.

Istraživanje provedeno te godine pokazalo je da čak trećina djece osnovnoškolske dobi nikad nije čula za dječja prava, ostali ponešto, a najmanje o poštivanju dječjih prava znaju djeca između sedam i 10 godina.

Ova je igra nastala s ciljem da se to promijeni. Prvenstveno je namijenjena djeci od 6 do 14 godina, no uz vašu pomoć, mogu je igrati i nešto mlađa djeca, a bit će zanimljiva i starijima.

Pitanja koja će djecu potaknuti na razmišljanje

Kroz igru Čovječe, ispravi se djeca će otkriti zašto su prava važna, što su potrebe, a što želje, kakva sve prava postoje i još puno toga, a igranje će sigurno potaknuti i neka pitanja i zanimljive obiteljske rasprave. Također, ono što nauče u igri, djeca će moći primijeniti u životu.

Pravila su jednostavna: da bi se došlo do cilja, treba se prijeći put od 24 igraća polja, jedno po jedno, bez mogućnosti preskakanja. Na svakom polju otvara se jedno pitanje o dječjim pravima s tri ponuđena odgovora. Odgovoriti treba kroz 30 sekundi, a što se prije točno odgovori, to se dobiva više bodova. Ako odgovor nije točan, ne gube se bodovi i prelazi se na sljedeće polje.

Nakon što igrač dođe do cilja može provjeriti svoje mjesto i broj bodova na top-listi svih igrača i igračica, preuzeti diplomu Čovječe, ispravi se kojom stječe titulu Pravobrankice, odnosno, Pravobranka, ili, ako želi popraviti svoj rezultat, može igrati još jedan krug s novim pitanjima.

Mogu igrati i slijepi i slabovidni

Važno je napomenuti da je igra prilagođena djeci s teškoćama vida pa se za njih na internetskoj stranici igre nalaze dodatna uputstva za igranje i informacije o ilustracijama.

Na portalu se također može preuzeti Konvencija UN-a o pravima djeteta i to na jeziku bliskom djeci.

Pored računalne, napravljena i društvena igra Čovječe, ispravi se, istog sadržaja, a UNICEF je po dva primjerka poklonio svakoj knjižnici u Hrvatskoj koja ima dječji odjel.

Preporuke Vijeća Europe o pravima djece u digitalnom svijetu