Materijali ‘Mediji i emocije’ za razvoj medijske i emocionalne pismenosti djece od 6 do 12 godina sadrže prijedloge aktivnosti kojima je cilj prepoznavanje i osvještavanje emocija koje pobuđuju mediji, kao i načina kojima se na naše emocije utječe

Piše: Ana Dokler

U suradnji s Veleposlanstvom Finske, Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku u sklopu 4. Dana medijske pismenosti preveli su i prilagodili finske materijale za razvoj medijske i emocionalne pismenosti djece i mladih “Mediji i emocije”.

Aktivnosti za razvoj medijske i emocionalne pismenosti djece do 8 godina

Prvi objavljeni materijali namijenjeni su odgojiteljima i učiteljima za rad s djecom do 8 godina, a drugi sadrže aktivnosti za razvoj medijske i emocionalne pismenosti djece od 6 do 12 godina.

Cilj je tih aktivnosti razvoj medijske pismenosti te prepoznavanje i osviještavanje emocija koje pobuđuju mediji, uključujući i načine kojima se na naše emocije utječe. Taj se cilj dijelom ostvaruje time što djeca stvaraju vlastiti medijski sadržaj.

Aktivnosti opisane u materijalu uključuju rasprave o medijima i emocijama, ali i izražavanje različitih emocija pokretom, istraživanje u kojim se dijelovima tijela pojedine emocije najjače osjećaju, prepoznavanje emocija na fotografijama iz novina i časopisa…

Želite s djecom razgovarati o osjećajima? Zajedno pogledajte ovaj film

Sve su te aktivnosti povezane sa središnjim zadatakom u materijalu – izradom mape medija i emocija.  Djeca u skupinama izrađuju svoje mape, na kojima najprije upisuju odabrane emocije pa primjere medijskih sadržaja (npr. TV-serija, videoigara, oglasa, memova, knjiga) koji pobuđuju te emocije, a zatim i metode kojima se u tim primjerima utjecalo na pobuđivanje emocija (poput izbora likova ili same priče, ili pak zvučnih efekata, glazbe, boje i ritma, kao i facijalnih ekspresija i gesta ljudi.)

Na kraju će im ta mapa poslužiti i kao inspiracija za kreiranje vlastitog medijskog sadržaja kojem je cilj kod određene publike pobuditi određene emcije. To mogu biti fotografija, video, oglas, film, radiodrama, kratak tekst, strip, crtež ili audiozapis. U zadnjoj predloženoj aktivnosti sve skupine prikazuju ili prezentiraju svoj medijski sadržaj te slijedi rasprava o mogućnostima medija u pobuđivanju emocija, kao i o utjecaju emocija na naše svakodnevne aktivnosti i našu zajednicu.

Preuzmite materijale za razvoj medijske i emocionalne pismenosti djece od 6 do 12 godina ‘Mediji i emocije’

Obrazovni materijali za preuzimanje