U prilogu Televizije Student saznajte više o važnosti zaštite osobnih podataka, a svaki put kad se na internetu od vas traži da ostavite neke svoje podatke, rizik možete procijeniti pomoću aplikacije Kalkulator privatnosti

Izvor: Televizija Student

O rizicima kojima se izlažemo kad na internetu i društvenim mrežama objavljujemo osobne informacije u prilogu Televizije Student govore stručnjak za informacijsku sigurnost Ronald Lipošinović iz HAKOM-a i Marija Pušić iz Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Oboje smatraju da je svijest o ovim opasnostima slaba i da nam je potrebna edukacija o problemima koji su vezani uz dijeljenje osobnih podataka, uključujući fotografije, datum rođenja, ime i prezime te adresu na internetu.

Od pomoći može biti aplikacija Kalkulator privatnosti nastala u suradnji HAKOM-a i FER-a. U njoj trebate označiti koje sve informacije pojedina usluga od vas zahtjeva pa aplikacija procjenjuje rizik, prilaže slikovit prikaz mogućih scenarija zloupotrebe vaših osobnih podatka te daje savjete kako se zaštititi.

Podaci o djeci koje je bolje ne objavljivati na Facebooku