U medijima su često prikazani mladi koji su seksualno aktivni, a ujedno su i uzor brojnim adolescentima, što povećava vjerojatnost takvog ponašanja kod mladih

Izvor: Sabina Mandić i Sanja Radić Bursać, Sexting i sextortion – nastavni materijal za srednje škole

Mediji su mladima sve pristupačniji te su ujedno i način učenja o seksualnom ponašanju. U posljednjih nekoliko godina, na internetu se drastično povećala dostupnost seksualno eksplicitnih sadržaja kojima mogu pristupiti i mladi. S obzirom na zabrinutost stručnjaka zbog iskrivljene prezentacije seksualnosti u medijima, sve se češće istražuje uloga medija u oblikovanju dviju glavnih domena seksualnosti mladih: (1) seksualne socijalizacije i (2) seksualnog zdravlja (Aubrey i Gamble, 2017). Kada je riječ o seksualnoj socijalizaciji, istraživanja upućuju na sljedeće:

  • Češće izlaganje sadržajima punim seksualnih prikaza povezano je s permisivnijim stavovima prema seksualnosti.
  • Ako adolescenti misle da su njihovi prijatelji i uzori seksualno aktivni, vjerojatnije je da će se i oni sami upustiti u takva ponašanja. U medijima su često prikazani mladi koji su seksualno aktivni, a ujedno su i uzor brojnim adolescentima, što povećava vjerojatnost takvog ponašanja kod mladih.

Filmovi za mlade iskrivljuju sliku stvarnosti

U kontekstu seksualnog zdravlja najčešće se istraživala uloga medija na upuštanje u (rizična) seksualna ponašanja. Rezultati pokazuju kako će se mladi vjerojatnije prikloniti onim ponašanjima koja su prikazana kao normativna u medijima (L’Engle i sur., 2005; Aubrey i Gamble, 2017).

Mladi su izloženi brojnim i raznovrsnim medijskim sadržajima, putem različitih medijskih platformi, pri čemu su nove platforme (npr. društvene mreže, platforme za dijeljenje sadržaja ili video na zahtjev) u znatno blažem ili nikakvom regulatarnom režimu, te imaju blaže obaveze prema zaštiti maloljetnika od onih koje imaju tradicionalni mediji (televizija, radio).

Spolni razvoj i seksualni sadržaji u medijima

Izuzetno je važno da kod mladih razvijamo medijsku pismenost i potičemo kritičko promišljanje o informacijama koje su im preko medija prenesene – kako ne bi bili samo pasivni primatelji medijskih poruka.

Preuzmite nastavni materijal za srednje škole ‘Sexting i sextortion’ i saznajte više o seksualnim ponašanjima mladih u virtualnom okruženju.

Video lekcije: Sexting i sextortion

Foto: Tim Mossholder on Unsplash