Kakvi se mikrofoni koriste za snimanje različitih vrsta zvuka za televizijsku priču, na što paziti tijekom snimanja i kako poslije u montaži zvuk povezati sa slikom – saznajte iz priloga Televizije Student

Izvor: Televizija Student

U svakoj televizijskoj priči dobar zvuk jednako je važan kao i dobra slika, glavna je poruka dva videopriloga o zvuku, koje je Televizija Student s Fakulteta političkih znanosti snimila za svoju rubriku Mala škola medijske pismenosti.

Kako je u prilozima objašnjeno i pokazano na primjerima, tri su osnovne vrste zvuka: OFF ili naracija novinara, IT ton ili prirodni zvuk i ton ili tonska izjava sugovornika.

Zvuk se može snimiti pomoću mikrofona koji držimo u ruci, a koji zovu i reporterski mikrofon; mikrofona na pecaljki, poznatog i kao shotgun mikrofon ili bum; bubice te mikrofona same kamere, koji za dobar zvuk u pravilu nije dovoljan. U prilogu možete vidjeti kako svaki od tih mikrofona izgleda te kako se i kada koristi.

U drugom je pak prilogu objašnjeno na što paziti prilikom snimanja intervjua ili izjave na terenu, kako snimiti OFF čak i ako nemate OFF kabinu te kako slagati zvuk u montaži.

Što vam je potrebno za dobar zvuk u filmu?