S digitalne platforme Filmska naSTAVa prenosimo vam sve potrebne materijale za jedan školski sat posvećen filmskoj pismenosti: tri nagrađena kratkometražna animirana filma osnovnoškolskih autora, metodičku pripremu te poveznice na prezentaciju za ponavljanje pojmova i na kviz za učenike

Izvor: Filmska naSTAVa

Zahvaljujući digitalnoj platformi Filmska naSTAVa, koju je 2020. pokrenuo Hrvatski filmski savez, učenici i nastavnici imaju priliku pogledati niz raznovrsnih kratkometražnih filmskih djela mladih filmskih autora, nagrađenih na revijama Hrvatskog filmskog saveza, te – na temelju metodičkih priprema i drugih dostupnih materijala – o njima raspravljati, stjecati temeljna filmološka znanja i razvijati filmsku pismenost.

Filmska naSTAVa dobiva digitalnu platformu

Prenosimo vam tri animirana filma nagrađena na 59. Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, održanoj 2021.: Pjevajuće vešamašine Škole animiranog filma Čakovec, koji je na Reviji dobio 1. nagradu stručnoga ocjenjivačkog suda, Kopači zlata Foto kino video klub Zaprešić, koji je dobio 2. nagradu stručnoga ocjenjivačkog suda i 1. nagradu ocjenjivačkog suda djece te U gori raste zelen bor Filmsko-kreativnog studija VANIMA, koji je dobio 3. nagradu stručnoga ocjenjivačkog suda. Uz njih su dostupni i svi materijali potrebni za jedan školski sat posvećen filmskoj pismenosti: uvodni video, metodička priprema, prezentacija za ponavljanje pojmova i kviz za učenike.

Smjernice za metodičku pripremu

Pjevajuće vešmašine / Kopači zlata / U gori raste zelen bor

PREPORUKA RAZREDNIH ODJELA: 5. razred

NASTAVNI PREDMET: Hrvatski jezik

NASTAVNO PODRUČJE: Kultura i mediji

NASTAVNA JEDINICA: Pjevajuće vešmašine, Kopači zlata, U gori raste zelen bor

TIP NASTAVNOG SATA: Analiza kratkometražnih animiranih filmova

TRAJANJE OBRADE NASTAVNE JEDINICE: 45 minuta

PRIJEDLOG ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA (5. razred)

OŠ HJ C.5.2 Učenik opisuje značenje popularno kulturnih tekstova u kontekstu svakodnevnoga života.

OŠ HJ C.5.3. Učenik posjećuje kulturne događaje u fizičkome i virtualnome okružju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

– sudjeluje u radionici digitalne Filmske naSTAVe u organizaciji Hrvatskoga filmskog saveza

– posjećuje predavanje u digitalnome okružju

– uočava vezu filma i svijeta koji ga okružuje

– prepoznaje animirani film kao filmski rod

– uočava obilježja vesterna kao filmskog žanra

– analizira i interpretira obilježja filmskog jezika (filmski planovi, zvučna slika, filmski rod, filmski žanr, animacijska tehnika, rakurs i sinkronizacija)

– izražava i obrazlaže vlastito mišljenje i vlastite stavove

– povezuje temu filma sa svakodnevicom

PRIJEDLOG OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

osr B.2.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

uku B.2.4.4. Samovrednovanje/samoprocjena

Na poticaj učitelja, ali i samostalno, učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate te procjenjuje ostvareni napredak.

ikt A.2.2. Učenik se samostalno koristi njemu poznatim uređajima i programima.

odr A.2.1. Razlikuje pozitivne i negativne utjecaje čovjeka na prirodu i okoliš.

odr B.2.3. Opisuje kako pojedinac djeluje na zaštitu prirodnih resursa.

odr C.2.3. Prepoznaje važnost očuvanja okoliša za opću dobrobit.

AKTIVNOSTI UČENIKA

– analitički gleda kratkometražne animirane filmove na temelju unaprijed zadanih smjernica

– izražava i obrazlaže svoje dojmove nakon gledanja filma

– analizira animirane filmove na stilskoj i sadržajnoj razini odgovarajući na usmjerena pitanja nastavnika

– uočava i objašnjava filmska izražajna sredstva

– rješava kviz kojim samovrednuje svoje znanje

PJEVAJUĆE VEŠMAŠINE (ŠAF Čakovec, Čakovec, 2021.)

MOTIVACIJA

Razgovor s učenicima

 1. Smeta li vas buka uključene perilice za rublje?
 2. Znate li sami oprati rublje u perilici ili to rade vaši roditelji? Znate li na kojoj se temperaturi pere određeno rublje?
 3. Zašto se nekada perilice za rublje uključuju preko noći, a ne preko dana?
 4. Kad bi vam se pokvarila perilica, gdje biste oprali svoje rublje?
 5. Uz koju biste pjesmu povezali zvuk perilica za rublje?
 6. Zamislite da perilice za rublje imaju ljudske osobine. Kako bi one izgledale i kako bi se ponašale?
 7. Da snimate film, na koji biste način prikazali perilice s ljudskim osobinama?

NAJAVA FILMA

Pogledat ćete kratkometražni film Pjevajuće vešmašine u produkciji Škole animiranog filma Čakovec.

UPUTE ZA GLEDANJE

 1. Obratite pozornost na materijale kojima su napravljene pozadine i likovi.
 2. Obratite pozornost na to koje sve ljudske osobine imaju likovi perilica za rublje.
 3. Obratite pozornost na zvučnu sliku. Koje sve vrste zvukova čujemo i tko ih stvara, odnosno odakle dolaze?

PROJEKCIJA FILMA 

IZNOŠENJE DOJMOVA UČENIKA

Je li vam se film svidio? Zašto?

Što mislite o glazbi i ugođaju filma?

Jeste li tako zamišljali perilice s ljudskim osobinama?

ANALIZA I INTERPRETACIJA FILMA

 1. Kako film počinje?

Počinje logom Škole animiranog filma Čakovec.

 1. Što se vidi u sljedećem kadru?

Vidi se automobil koji se vozi ulicom i zaustavlja ispred najveće praonice.

 1. U kojem je planu djevojka koja sjedi na stolcu pored aparata za kavu?

U srednjem planu.

 1. Tko su glavni likovi u filmu?

Glavni su likovi zapravo perilice za pranje rublja.

 1. Kako su prikazane te perilice?

Prikazane su kao ljudi jer imaju oči i usta te pjevaju.

 1. Kako se zove stilska figura kojom se predmetima, pojavama, biljkama i životinjama daju ljudske osobine?

Personifikacija.

 1. U kojim je planovima prikazan čovjek koji pere svoju odjeću?

Prikazan je u srednjim planovima i detaljima.

 1. Što se dogodilo u filmu?

Perilice nisu htjele raditi svoj posao jer su htjele pjevati.

 1. Kako završava film?

Što se vidi, a što se čuje?

Film završava odlaskom perilica za rublje i pritom se vidi njihova žica za struju. Neprizorna se glazba prekida šumom isključenja struje.

 1. O kakvom se šumu radi na odjavnoj špici?

Radi se o šumu uključene perilice za rublje.

 1. Zašto se film zove Pjevajuće vešmašine?

Zato što perilice za rublje u stvarnosti proizvode buku, a u ovom filmu prikazane su kao perilice koje pjevaju što se posebno naglašava opernim pjevanjem.

 1. Kako filmska slika prati zvuk u kadru kada perilice pjevaju opernim glasom?

Kako se podiže glas Oooo, tako se podižu perilice i njihova usta.

 1. Od kojih su materijala napravljene pozadine i likovi?

Pozadine su crteži, ali prisutni su i kolaž (primjerice, automobil na početku filma ili lik čovjeka), plastelin od kojeg je napravljena odjeća te karton od kojeg su napravljene perilice za rublje.

 1. Jeste li na popisu pića na aparatu primijetili neki neobičan naziv pića?

Jedno od pića je šaf-kola, a to dolazi od kratice ŠAF za Školu animiranog filma Čakovec.

 1. Na odjavnoj špici navodi se da su neki članovi ekipe filma bili zaduženi za likove i pozadinu, a neki za animaciju. Znate li u čemu je razlika?

U animiranom filmu, kao i u igranom, postoje različite uloge članova ekipe filma. Primjerice, neki članovi ekipe samo oblikuju likove, a drugi te likove crtaju u niz sličica ili ih fotografiraju u različitim položajima i onda spajaju u animaciju, tj. pokret. Neki su pak zaduženi samo za osmišljavanje pozadina, a drugi za zvuk i glazbu.

KOPAČI ZLATA (FKVK Zaprešić, Zaprešić, 2021.)

MOTIVACIJA

Razgovor s učenicima

 1. Što je pohlepa? Kakvi su pohlepni ljudi?
 2. Što se dogodi kada dvije pohlepne osobe želi istu stvar?
 3. Jeste li gledali neki vestern?
 4. Volite li vesterne?
 5. Možete li zamisliti da vi živite kao u pravom vesternu jašući iz pustolovine u pustolovinu na pravom pravcatom konju?

NAJAVA FILMA

Pogledat ćete kratkometražni animirani film Kopači zlata u produkciji Foto kino video kluba Zaprešić.

UPUTE ZA GLEDANJE

 1. Uočite što više elemenata koji podsjećaju na vestern.
 2. Obratite pozornost na filmske planove u kojima se pojavljuju likovi.
 3. Obratite pozornost na montažnu sponu kojom je naznačen prelazak s noći na sljedeće jutro.
 4. Obratite pozornost na prikaz dvoboja.
 5. Obratite pozornost na dva završna kadra u filmu.
 6. Budući da je ovaj film animirani, obratite pažnju na sve materijale koji su korišteni za izradu likova, predmeta i scenografije.

PROJEKCIJA FILMA 

IZNOŠENJE DOJMOVA UČENIKA

Je li vam se film svidio? Zašto?

Kako komentirate sukob između dva lika?

Je li se taj sukob mogao izbjeći? Kako biste vi izbjegli takav sukob?

ANALIZA I INTERPRETACIJA FILMA

 1. Kako počinje film? Što se vidi, a što se čuje?

Film počinje totalom prostora, a zatim se ispisuje naslov Kopači zlata. Pritom se čuje glazba koja podsjeća na tipičnu glazbu vesterna.

 1. Što sve čini zvučnu sliku u nekom filmu?

Zvučna se slika sastoji od glasa, šumova i glazbe.

 1. Koji su elementi zvučne slike prisutni u ovom filmu?

Prisutni su glasovi jer likovi razgovaraju, prisutna je glazba koja je tipična za vesterne i prisutni su šumovi pucanja i pucketanja vatre.

 1. Kako se naziva filmski postupak kojim se na animirani film snimi glas glumaca?

Sinkronizacija.

 1. Koji se jezici i narječja pojavljuju u dijalogu?

Jedan kopač govori kajkavskim narječjem dok drugi govori hrvatski s naglaskom američkog engleskog (primjerice, Krrrenimou), a koristi i riječi na engleskom jeziku (primjerice, Idem u hunt potražiti nekog pustinjskog vepra).

 1. U kojem se planu pojavljuje prvi lik kad prolazi tom pustinjom?

Riječ je o njegovu krupnom planu.

 1. U kojem se planu prvi put zajedno pojavljuju oba lika?

Riječ je o dvoplanu, a pritom su oba lika jedan pored drugoga u srednjem planu.

 1. U kojem su planu likovi kada izgovaraju svoje prve replike?

U krupnom planu.

 1. Što likovi rade?

Pokušavaju pronaći zlato.

 1. Kada završavaju posao? Kako je to naznačeno u filmu?

Posao završavaju kad se spusti noć, a to je naznačeno fotografijom jer postaje tamnija.

 1. Što likovi rade navečer kad završe s traženjem zlata?

Piju viski, love životinje kako bi jeli, sviraju i druže se oko logorske vatre.

 1. Kako je još naznačeno da je mrak?

U nekoliko kadrova pojavljuje se zvjezdano nebo.

 1. Kako se prelazi s noći na sljedeći dan? Koja se montažna spona koristi?

Zatamnjenje-odtamnjenje čime se naznačuje da je prošlo određeno vrijeme od večeri do jutra.

 1. Iz kojeg su rakursa snimljeni likovi kad spavaju ujutro? U kojem su planu likovi?

Snimljeni su iz gornjeg rakursa i oni se nalaze u srednjem planu.

 1. Kako je prikazano da će pronađeno zlato biti uzrok sukoba između likova? O kojem je filmskom planu riječ? Kakva je glazba?

Riječ je o detalju njihovih ruku koje istodobno uzimaju zlato, a pritom se čuju bubnjevi čime se naglašava dramatičnost.

 1. Kako je prikazan dvoboj? Na koji vas filmski žanr podsjeća takav prikaz dvoboja?

Podsjeća na vestern. Likovi su postavljeni jedan nasuprot drugome, pored njih vjetar odguruje sijeno što je tipičan element vesterna, zatim slijedi izmjena njihovih krupnih planova i detalji pištolja te opet izmjena njihovih krupnih planova. Dramatičnost scene pojačava glazba koja je tipična za vesterne. Također, prisutan je i plan likova snimljenih od glave do koljena, a takav plan naziva se američki plan. Nastao je upravo zbog česta korištenja u vesternima kada je trebalo pokazati da likovi za pojasom nose pištolje.

 1. Kako film završava?

Film završava tako što oba lika poginu u dvoboju.

 1. Koja su dva posljednja kadra?

Riječ je o srednjem planu likova koji su snimljeni iz gornjeg rakursa. Za razliku od kadra u kojem spavaju jedan pored drugog čime se naglašava njihovo jedinstvo, oni su sad jedan nasuprot drugom čime se naglašava njihov sukob. Zatim slijedi kadar detalja zlata kojim se želi naglasiti da je to zlato uzrok sukoba.

U GORI RASTE ZELEN BOR (Filmsko-kreativni studio VANIMA, Varaždin, 2021.)

MOTIVACIJA

Razgovor s učenicima

 1. Volite li ponekad otići na izlet u šumu s roditeljima ili prijateljima?
 2. Koje životinje žive u šumama? Jeste li vidjeli neke?
 3. Zašto su šume važne? Zašto su važne za životinje, a zašto za ljude?
 4. Koje su opasnosti za šume?
 5. Tko najčešće izaziva šumske požare? Znate li u koje doba godine ih ima najviše i zašto?
 6. Kako možemo zaštititi šume?

NAJAVA FILMA

Pogledat ćete kratkometražni film U gori raste zelen bor u produkciji Filmsko-kreativnog studija VANIMA iz Varaždina.

UPUTE ZA GLEDANJE

 1. Obratite pozornost na zvučnu sliku. Od kojih se sve elemenata sastoji i kakav se ugođaj njome stvara?
 2. Obratite pozornost na boje u filmu.
 3. Kojom je animacijskom tehnikom napravljen ovaj film?
 4. Obratite pozornost na filmske planove ljudi i filmske planove šume.

PROJEKCIJA FILMA IZNOŠENJE DOJMOVA UČENIKA

 1. Je li vam se film svidio? Zašto?
 2. Koja je poruka ovog filma?

ANALIZA I INTERPRETACIJA FILMA

 1. Kako počinje film? Što se vidi, a što se čuje?

Film počinje logom Filmsko-kreativnog studija VANIMA. Zatim su bijelim slovima na crnoj podlozi ispisani naslov i imena članova filmske ekipe. Kad se pojavi naslov, čuje se melankolična neprizorna glazba.

 1. Osim glazbe, koji se još element zvučne slike pojavljuje?

Šumovi ptičica, šumovi vatre, šumovi životinja koje bježe od požara, šum rasta stabala i šum zlokobnog smijeha.

 1. Kakve su boje u filmu?

Riječ je o crnim, sivim i bijelim tonovima, a jedino se motiv vatre pojavljuje u crvenoj boji.

 1. U kojem se sve obličju pojavljuje vatra u filmu?

Kao žar cigarete, logorska vatra, šumski požar, vatra u odrazu očiju i zubi na čovjeku.

 1. Koje sve životinje bježe?

Srne, jeleni, medvjed, zec, vjeverice, sova, a to su sve stanovnici šuma.

 1. U kojem je filmskom planu prikazan čovjek koji se zlokobno smije?

U krupnom planu.

 1. Kako je taj čovjek prikazan? Zašto?

Oči i zubi prikazani su kao vatra i oblikom i bojom, a to je osoba koja uživa u požarima (piroman).

 1. U kojem se planu pojavljuje šuma?

Većinom u polutotalima.

 1. Kakva je glazba u filmu i kakav ugođaj stvara?

Riječ je o klasičnoj instrumentalnoj glazbi na klaviru. Glazbom se stvara melankolični i ozbiljni ugođaj.

 1. Kako završava film?

Vide se ljudi koji sade stabla, a zatim se pojavljuju šuma i srna.

VREDNOVANJE

– praćenje učenikovih aktivnosti tijekom gledanja filma

– provjera razumijevanja filma usmjerenim pitanjima

– nastavni listić (kviz)

NASTAVNI LISTIĆ (KVIZ) dostupan je na mrežnoj stranici Filmske naSTAVe.

Video lekcija: Kako gledati animirani film