Pod motom ‘kino za sve i dostupno svima’ na senzornim projekcijama djeca mogu šetati, kretati se, donijeti svoju omiljenu igračku ili dekicu, grickalice i sok, doći u pratnji roditelja, nastavnika, prijatelja, baka, djedova…

Izvor: Hrvatski filmski savez

Senzorne projekcije filma Snoopy i Charlie Brown: Peanuts film održat će se u zagrebačkom kinu Tuškanac 7. i 8. studenog te u varaždinskom kinu Gaj 15. studenog i 20. prosinca.

Film za senzornu projekciju je pomno biran kako bi ga djeca sa senzornim poteškoćama mogla pratiti. Senzorna projekcija znači da će svjetla biti prigušena, a ne ugašena i da će zvuk biti tiši u odnosu na onaj na koji smo navikli u kinima, a djeca mogu šetati, kretati se, donijeti svoju omiljenu igračku ili dekicu, grickalice i sok, doći u pratnji roditelja, nastavnika, prijatelja, baka, djedova…

Na senzornim projekcijama djeca su na prvom mjestu, tako da njihove potrebe moraju biti zadovoljene pod motom “kino za sve dostupno svima”. Tako se ruše sve predrasude i stereotipi te se različitost percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo od najranije dobi. Djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji, te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti.

Inkluzivne projekcije namijenjene su djeci s teškoćama u razvoju, posebno onima s poteškoćama senzorne integracije, kao i djeci urednog razvoja. Djeca sa senzornim poteškoćama mogu imati teškoće uzrokovane preosjetljivošću na jake boje, svjetlo, bljeskanje, uzorke i kontraste, nagle glasne zvukove, mnogo vizualnih i auditivnih podražaja istovremeno. Sukladno tome, animirani filmovi koji su odabrani da sudjeluju u ovom projektu su senzorno prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu za djecu sa senzornim poteškoćama.

Također je izuzetno važna radnja i pouka koju nosi film, da bude poticajna u osvješćivanju temeljnih ljudskih vrijednosti. Dakle, nije svaki film pogodan za senzornu projekciju.

Koncept senzornih projekcija pokrenule su još 2016. godine Eva Brlek, stručnjakinja u području edukacijske rehabilitacije i psihoterapije i Sandra Malenica, prof. kroatistike i komparativne književnosti.

Projekt su prepoznali Hrvatski audiovizualni centar i Hrvatski filmski savez u čijem su kinu Tuškanac projekcije prvi puta i održane. Do sada su se senzorne projekcije održavale u Zagrebu i Varaždinu, a ideja je da se barem jednom mjesečno diljem Hrvatske prikazuje animirani film prilagođen djeci sa senzornim poteškoćama s ciljem što uspješnije integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u lokalnu zajednicu.

Senzorne projekcije prenose izuzetno važnu društvenu poruku, koja se ne odnosi samo na odlazak u kino i gledanje filma, već stvaranje zajedništva među djecom, poticanje tolerancije i prihvaćanja različitosti, te širenje pozitivnih društvenih vrijednosti.

Kina za sve ove godine bit će kino Tuškanac u kojem će biti održane tri senzorne projekcije 7. studenog u 11 sati i 8. studenog u 11 i u 14:30 sati, te varaždinsko kino Gaj gdje će se senzorne projekcije održati 15. studenog i 20. prosinca u 10 sati.

Projekcije su besplatne, a zainteresirani se mogu javiti na sara.cucic@gmail.com.