Na besplatnoj projekciji prilagođenoj djeci sa senzornim poteškoćama u Kinu Tuškanac u subotu, 12. prosinca u 14 sati bit će prikazan dugometražni animirani film ‘Tabaluga’

Izvor: Hrvatski filmski savez

Senzorna projekcija znači da će svjetla biti prigušena i da će zvuk biti tiši, a djeca mogu šetati, ulaziti i izlaziti iz kino dvorane, razgovarati, izražavati svoje emocije, biti ono što jesu. Mogu donijeti igračke, dekice, grickalice ili doći u pratnji terapijskog psa. Filmovi koji se prikazuju u ovom projektu su senzorno prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu za djecu sa senzornim poteškoćama.

Ovog puta u Kinu Tuškanac prikazat će se dugometražni animirani Tabaluga (2018.) u kojem zmaj Tabaluga kreće u veliku avanturu kako bi zaustavio Snjegovića koji ne voli zelenilo ni cvijeće, već želi sve pokriti snijegom.

Projekcija se održava 12. prosinca u 14 sati. Ako ste zainteresirani za dolazak na senzornu projekciju, javite se na mail sara.cucic@gmail.com s informacijama o broju mjesta koje trebate.

Koncept senzornih projekcija pokrenule su još 2016. godine Eva Brlek, magistra edukacijske rehabilitacije i psihoterapeutkinja, koja trenutno pohađa doktorski studij Medija i komunikacija, te Sandra Malenica, profesorica kroatistike i komparativne književnosti, koja trenutno pohađa doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. Rezultati istraživanja koje su sutorice provele s roditeljima i učiteljima pokazuju kako senzorne projekcije značajno utječu na porast komunikacijske kompetencije djece s teškoćama u razvoju, te pozitivno djeluju na inkluziju djece u lokalnu zajednicu.

Senzorne projekcije: filmski doživljaj prilagođen djeci s teškoćama u razvoju

Senzorne projekcije se održavaju uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova.