Priče kojima su u središtu dječji likovi, koje pokazuju kako djeca mogu nešto promijeniti u svojim i tuđim životima, podržat će razvojne potrebe djece u dobi od sedme do desete godine

Izvor: Kako komunicirati s djecom

U razdoblju od sedme do desete godine, djeca postupno postaju sve neovisnija i samostalnija ljudska bića koja mogu istraživati svijet oko sebe. Koriste jezik na profinjeniji način; uče ogromnu količinu novih informacija; stječu čitav niz novih vještina, uključujući pismenost, službeni školski program te znanje o svijetu i ljudima koji u njemu žive. Postupno se oslobađaju egocentričnog pogleda na život u kojem se oni nalaze u središtu te se mogu zamisliti na tuđem mjestu. Radoznali su, razvijaju društvene vještine i prijateljstva, ali se susreću i s praksama isključivanja kao što su spolni i rasni stereotipi, nasilje među vršnjacima i maltretiranje. Samostalnije istražuju svoju okolinu te su i dalje skloni nezgodama. Znaju preuzeti veću odgovornost za svoje ponašanje, postupno se navikavaju na odgodu nagrade te usvajaju zadatke koji razvijaju samopouzdanje i neovisnost.

Kvalitetni medijski sadržaji za djecu do šeste godine

Sve što djeca u ovom razdoblju vide i čuju kod kuće, u školi, u svojoj zajednici i u medijima, utječe na njihovo ponašanje, njihove stavove i svjetonazore. Krajem ovog razdoblja kod nekih, pogotovo kod djevojčica, već počinje mladenaštvo pa ih već potresaju nenadane tjelesne i emocionalne promjene.

Razvojne osobine u dobi od sedme do desete godine

Kognitivne

 • lakše razlikuju maštu i stvarnost
 • razumiju unutarnju motivaciju likova
 • razumiju uzročnost (kako jedan postupak dovodi do drugoga)
 • koriste složeniji jezik
 • razvijaju vještine rješavanja problema i kritičkog mišljenja
 • razvijaju sposobnost razumijevanja televizije te drugih medijskih formi i konvencija (upotreba različitih planova i montaže, zvukova, glazbe itd.)

 

Ponašanje/tjelesne osobine

 • postupno stječu veću samostalnost u svakodnevnoj brizi o sebi, uključujući higijenu, hranjenje, brinu o vlastitim stvarima
 • uče pratiti pravila igre i interakciju
 • pokazuju veći interes za sudjelovanje u predstavama i sportovima
 • pokazuju veću zaokupljenost izgledom svoga tijela i imidža
 • preuzimaju veću odgovornost za svoje postupke

 

Društvene/emocionalne

 • prijatelji postupno zauzimaju središnju ulogu u njihovim životima
 • još uvijek su im potrebni odrasli koji ih podupiru te pozitivni uzori
 • radije biraju prijatelje istog spola
 • uče o razlici između dobra i zla te o moralnim odlukama
 • postaju isključivi i primjenjuju stereotipna shvaćanja okoline

 

Komunikacijske potrebe

 • njegovati pozitivne osjećaje koje imaju o sebi, drugima i svijetu
 • istraživati i isprobavati vlastite ideje, vještine i talente
 • naučiti kako iskoristiti svoje potencijale na pozitivne načine
 • znati da se njihovi osjećaji i strahovi razumiju i uvažavaju

 

Implikacije za medijsko komuniciranje

 • predstaviti duže i napetije priče
 • ponuditi priče koje u središtu imaju dječje likove
 • prikazati kako su učenje i uspjeh u školi prilika za razvijanje novih, zanimljivih vještina i talenata
 • koristiti humor za oči i uši te kognitivne “zavrzlame” (npr. logičke mozgalice, zagonetke, brzalice)
 • uključiti interaktivno rješavanje problema i kritički način razmišljanja
 • pružati uzor u prosocijalnom ponašanju što uključuje ljubaznost, rješavanje sukoba i brigu o drugima
 • ponuditi snažne, pozitivne uzore odraslih i djece, s visokim etičkim mjerilima
 • uvoditi osjetljive teme koje prikazuju kako se druga djeca na kreativne i zdrave načine nose s društvenom pravdom ili teškim pitanjima poput smrti, bijesa, zlostavljanja, teškoća u razvoju itd.
 • pokazati kako djeca mogu nešto promijeniti u svojim i tuđim životima, čak i u teškim situacijama (realistične junakinje i junaci)
 • ponuditi priče o prijateljstvu, odanosti i kako “učiniti pravu stvar”

 

Proučite Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

Foto: