U sklopu svog programa ‘Medijska pismenost za sve’, Europska komisija sufinancirat će projekte medije pismenosti s ukupno 500 tisuća eura te poziva neprofitne organizacije, tijela javne vlasti, međunarodne organizacije, Sveučilišta, obrazovne ustanove, istraživačke centre i medijske organizacije da se prijave do 30. rujna

Izvor: Ministarstvo kulture

Europska komisija objavila je 26. lipnja Poziv za financiranje pripremnih akcija za provođenje programa Medijska pismenost za sve.

Cilj poziva je poticanje razvoja novih edukacijskih materijala i aktivnosti izgrađenih na konkretnim primjerima dezinformacija, kao i osmišljavanje metoda za podizanje svijesti o tehnikama koje obično koriste zlonamjerni akteri kako bi se dezinformacije na internetu stvarale, širile i ojačale.

Online igra u kojoj postajete majstor lažnih vijesti

Predloženi alati i aktivnosti trebaju izravno ili neizravno pogodovati ciljnoj skupini građana svih dobnih skupina kojima nedostaju kompetencije medijske pismenosti, a posebno razvijanju vještina potrebnim za kritičko vrednovanje sadržaja kojima se pristupa putem društvenih medija.

“Medijska pismenost” izraz je koji podrazumijeva sve tehničke, kognitivne, društvene, građanske i kreativne kapacitete koji građanima omogućuju pristup medijima, no i njihovo kritičko razumijevanje te interakciju s njima. Svi ti kapaciteti građanima omogućuju sudjelovanje u ekonomskim, socijalnim i kulturnim aspektima društva, no i aktivno djelovanje u demokratskim procesima. Pritom je pod pojmom “Mediji” potrebno razumjeti i uključiti sve vrste medija (televizija, radio, tisak, digitalne informacijske mreže, društvene medijske platforme, itd.) te sve vrste kanala.

Opći ciljevi ovog poziva su: a) povećati razinu medijske pismenosti u Europi; b) testirati skalabilnost i korisnost aktivnosti razvijenih u ovom kontekstu; c) nastaviti s daljnjim metodološkim inovacijama i pojačanom prekograničnom suradnjom.

Medijska pismenost u europskom Akcijskom planu protiv dezinformacija

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju projekata u okviru ovog poziva na dostavu prijedloga projekata iznosi 500.000 eura.

Prijedloge mogu podnijeti:

  • neprofitne organizacije (privatne ili javne), npr. udruga, fondacija, sindikat, itd.
  • tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna, lokalna)
  • međunarodne organizacije;
  • Sveučilišta;
  • obrazovne ustanove;
  • istraživački centri;
  • subjekti koji ostvaruju dobit, npr. medijske organizacije.

Rok za prijavu: 30. rujna 2019.

Preuzmite Poziv Europske komisije

Saznajte više o natječaju

Materijali za uvođenje kritičkog vrednovanja izvora u učionice

Foto: Gerd Altmann, Pixabay