Odgovaranjem na navedena pitanja, nastavnici mogu zajedno s učenicima u osnovnoj ili srednjoj školi analizirati medijske sadržaje i tako poticati kritičko vrednovanje medija

Izvor: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Pozitivni i negativni medijski sadržaji – nastavni materijali za osnovne škole za učenike od 1. do 4. razreda

Prilikom analize medijskih sadržaja, važno je da medijski korisnici postave ključna pitanja koja se mogu podijeliti u tri ključne skupine (Scheibe, Rogow, 2012: 39). Stoga potičemo da sa svojim učenicima kod analize medijskih sadržaja kritički prođete kroz niže navedena područja i pitanja te zajednički potražite odgovore na njih:

Publika i autorstvo

 • Tko je kreirao ovu poruku i s kojom svrhom?
 • Tko je ciljana publika?
 • Tko je platio za tu poruku?
 • Tko bi mogao imati koristi od te poruke?
 • Koga bi ona na bilo koji način mogla oštetiti?
 • Zašto bi ta poruka mogla biti važna pojedincu?
 • Koje bi radnje pri odgovaranju na poruku morao poduzeti pojedinac?

Poruke i značenje

 • Koje se vrijednosti, ideje, informacije i stajališta ovdje prenose?
 • Koje su informacije izostavljene iz poruke, a koje bi mogle biti važne?
 • Koje su tehnike korištene i s kojim razlogom?
 • Kako različiti ljudi mogu na drugačiji način interpretirati poruku?
 • Na koji način pojedinac interpretira poruku i što može naučiti o samoma sebi na temelju svoje reakcije ili interpretacije?

Prikaz u medijima i stvarnost

 • Kada je poruka nastala?
 • Na koji je način poslana publici?
 • Radi li se o činjenici, mišljenju ili nečem trećem?
 • Koliko je poruka pouzdana? Na temelju čega pojedinac to misli?
 • Tko su izvori informacija, ideja i tvrdnji?

Odgovaranjem na navedena ključna pitanja, učitelji mogu zajedno s djecom analizirati medijske sadržaje i tako poticati kritičko vrednovanje medija što je postalo iznimno važno za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu. Ako od najranije dobi potičemo djecu da na ovakav način promišljaju o medijima, zajedno ćemo stvoriti mudre i odgovorne medijske korisnike.

Obrazovni materijali za preuzimanje

Foto: Pexels