Više od 500 stručnih suradnika na edukaciji o medijima i mentalnom zdravlju

U sklopu 6. Dana medijske pismenosti održan je stručni skup “Kako podržati mentalno zdravlje učenika u virtualnom i medijskom okruženju”, koji su organizirali Agencija za elektroničke medije i UNICEF u suradnji sa županijskim stručnim vijećima socijalnih pedagoga i voditelja školskih preventivnih programa

Read More