Dva zadatka uz koje će djeca osvijestiti koliko su izložena reklamama

Gledanje filma na televiziji, kao i put do škole mogu biti odlične prilike da djeca osvijeste količinu reklama kojima su svakodnevno izložena i da počnu kritički razmišljati o njihovu sadržaju

Read More