Ideološki izazov: Edukativni kvizovi o političkim ideologijama

Uz tri kviza s izjavama političara, objavljena u sklopu 7. Dana medijske pismenosti, na zabavan način možete testirati svoje znanje o političkim metaideologijama – pluralizmu, monizmu i populizmu – i provjeriti znate li prepoznati određenu ideologiju

Read More