Novinarsko pisanje i načelo obrnute piramide

Kod pisanja vijesti postoji pravilo obrnute piramide, koje kaže da se sve najvažnije informacije moraju staviti na početak, dok one manje važne idu na kraj

Read More