Hrvatske škole u europskom projektu za razvoj digitalnih kompetencija učenika

Digitalna platforma CRISS učenicima će omogućiti jačanje digitalnih kompetencija preko sadržaja u različitim predmetima, a nastavnicima praćenje razvoja učeničkih kompetencija

Read More