U sklopu 6. Dana medijskepismenosti, Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavili su tri edukativna digitalna kviza uz koje djeca i mladi mogu osvijestiti kako koriste društvene mreže i kako to na njih utječe.

U izradi kvizova sudjelovale su socijalne pedagoginje s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sanja Radić Bursać, Sabina Mandić i Lucija Lamešić, a temelje se na edukativnim materijalima “Digitalni mediji i mentalno zdravlje” te “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju”.

U tim obrazovnim materijalima nalaze se prijedlozi radionica za učenike viših razreda osnovne škole i za srednjoškolce, u sklopu kojih nastavnici i stručni suradnici mogu korisiti i ove digitalne kvizove.

Kviz: Moji motivi za korištenje društvenih mreža

Kviz: Online i offline odnosi

Kviz: Jesi li pasiva ili aktiva na društvenim mrežama?

MATERIJALI ZA PREUZIMANJE

Edukativni materijali ‘BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju’

Radna bilježnica i videolekcije za učenike viših razreda osnovne škole i za srednjoškolce

Digitalni mediji i mentalno zdravlje

Edukativni materijali za provođenje radionica medijske pismenosti s učenicima osnovnih i srednjih škola